Mielipiteet

Kouluhanke, verot ja muut muuttujat

Graafissa on mittakaavavirhe. Satojen tuhansien sijaan kyseessä ovat miljoonat. 700 000 euroa pitäisi olla 7 miljoonaa, 600 000 puolestaan 6 miljoonaa. Vastaaava mittakaavavirhe on muissa luvuissa.

Forssan Lehdessä 23.10. nostettiin aiheellisesti esille Tammelan kunnan talouden kehitystä ja siihen liittyviä uhkakuvia. Unohdetaan hetkeksi perinteinen kiistakapula eli kouluverkko, ja tarkastellaan asioita hieman isompina kokonaisuuksina.

Vuoteen 2010 verrattuna Tammelan kunnan kustannukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla kaikilla muilla toimialoilla paitsi sosiaali- ja terveyspalveluissa. SoTe-kustannusten kehitys on kestämätöntä. Tulorahoituksen kasvu, eli verotulot ja valtionosuudet eivät pysy mukana.

SoTe-kustannusten nousu yhdistettynä valtionosuusleikkauksiin on kiistatta syy myös Tammelan taloushaasteisiin. Muista palveluista leikkaamalla ei kustannusten kasvua voida taittaa. Kunnan oma palvelutuotanto kestää vertailun, se on tehokasta ja laadukasta. Jos palveluita leikataan, voi heijastusvaikutuksina SoTe-kustannusten nousulle tulla lisää painetta.

Kun yli puolet kunnan budjetista käytetään SoTe-palveluihin ja osuus vain kasvaa, herää kysymys, onko SoTe-palvelujen oston ohjausta ja edunvalvontaa mahdollista parantaa. Onko ennaltaehkäisevään työhön riittävästi resursseja?

Ainoa työkalu SoTe-kustannuksiin reagoimiseen nopeasti on veroprosentti. Olen siis eri mieltä kunnanjohtaja Larssonin kanssa liittyen verotukseen. Ajatus siitä, että odotetaan omien säästötoimien vaikutuksia samanaikaisesti pahentaen alijäämää, ei istu omaan ajatusmaailmaani. Meidän tulee tehdä pitkäjänteisesti työtä pienillä (joskus isoillakin) ohjausliikkeillä oikeaan suuntaan. Tämän takia esitin hallituksessa 0,25 %-yksikön korotusta. Askel oikeaan suuntaan. Korotuksen jälkeenkin Tammelassa olisi seutukunnan matalin veroaste 20,50%.

FL 23.10. artikkelin lopussa kirjoitetaan uuden koulun ”vastustajista” ja siitä onnistuvatko he hankkeen ”torppaamisessa”. Paheksun tällaista vastakkainasettelua ja päättäjien lokeroimista ennenaikaisesti. En tiedä kenenkään vastustavan kouluhanketta kategorisesti. Sen sijaan on vaadittu, että asiat selvitetään investoinnin kokoluokan vaatimalla tavalla.

Kunnanjohtaja lupaa säästöjä käyttökuluihin ja muistuttaa, että rakennuskustannukset ja käyttötalous ovat eri asia. Lupausten lisäksi meille päättäjille tulee laatia vaikutusten arvioinnit sellaisessa laajuudessa, mitä kunnan historian suurin investointi edellyttää: Miten käyttötalouden kustannukset muuttuvat? Mikä on nykyisen koulukeskuksen elinkaarivaihe? Millaisia investointeja nykyinen koulukeskus vaatisi? Millaista muuttovoittoa uuden koulun arvioidaan tuovan? Jne.

Vasta näiden tietojen perusteella voimme arvioida hankkeen tarpeellisuutta, mittakaavaa ja toteutusajankohtaa.

Näihin kysymyksiin olen kohta kahden vuoden ajan pyytänyt selvitystä. Kunnanhallituksen pöytäkirjoista löytyy esitykseni ja äänestykset, joiden lopputuloksena enemmistö on päättänyt, että näitä asioita ei tarvitse selvittää.

Muokattu 27.10. klo 13.10 kuvateksti graafiin, graafin mittakaavavirheen vuoksi. Satojen tuhansien sijaan kyseessä ovat miljoonat. Graafin 700 000 euroa pitäisi olla 7 miljoonaa, 600 000 puolestaan 6 miljoonaa. Vastaaava mittakaavavirhe on graafin muissa luvuissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic