Mielipiteet

Koulukeskus ja sisäilmaongelmat

Tammelan koulukeskuksesta on kirjoitettu kevään aikana useaan otteeseen. Uutta koulua vaativat pitävät rakennusta sisäilmaongelmaisena ja koulukäyttöön sopimattomana, säilyttämistä puolustavat perusrakenteeltaan korjauskelpoisena ja toimivana. Sisäilmaraporteista ja -muistioista ja FSHKY:n tarkastuspöytäkirjoista löytyy faktoja keskustelun tueksi. Seuraavassa tiivistelmiä asiakirjoista aikajärjestyksessä.

FSHKY:n tarkastus 28.10.2014: Toimenpide-ehdotuksena sisäilmatekninen kuntotutkimus.

Sweco Oy Sisäilman laadun mittaus 6-20.11.2014: Sisäilman laatu on ollut mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mineraalikuitujen osalta normaali yhtä vanhan asuntolarakennuksen toimistohuonetta lukuun ottamatta (sädesieni).

Sweco Oy:n sisäilmatekninen korjaussuunnitelma 26.2.2015: iImavuotokohtien tiivistäminen, yksityiskohtaiset ohjeet.

FSHKY:n tarkastus 14.11.2017: Tehtyinä toimenpiteinä todettiin yläasteen tiivistäminen ja työtilojen vaihto (erityisopettaja, kuraattori). Tarkastuksessa havaittiin epäkohtia, joista useimmat vaativat tarkempia tutkimuksia ennen korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymistä (liitteenä työsuojeluvaltuutetun ja turvallisuuspäällikön lista epäkohdista).

Kunnan vastaus FSHKY:lle 21.3.2018: Tehdyt korjaustoimenpiteet tarkastuksessa todettujen epäkohtien osalta. Määrärahaa kattavaan tiivistämiseen ei ole varattu.

Koulukeskuksen sisäilmatyöryhmä 19.6.2018: Oppilaat ja opettajat oireilevat muutamissa luokissa ja liikuntasalissa (rehtori). Yksittäisiä yhteydenottoja liikuntatilaan liittyen, ei ammattitautiepäilyjä (työterveyshuolto). Muutama oppilas joutuu ottamaan antihistamiinia liikuntaluokassa, yksi oppilas oireilee fysiikan luokassa, muuten ei päänsärkyä normaalia enempää (kouluterveydenhuolto).

Sisäilmatyöryhmä 5.9.2018: Ei sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja (työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto). Henkilökunnalle viestitään tilanteesta.

Tammelan sisäilmatyöryhmä 9.9.2019: Yksi oppilas oireilee kolmessa luokassa. Rakennuksesta tiedossa olevien faktojen ja sisäilmailmoitusten perusteella ei löydetty selkeää syy-yhteyttä oireiluun (kouluterveydenhuolto). Ei ammattitautiepäilyjä (työterveyshuolto).

Kunnanvaltuuston 23.4.2018 päätöstä talouden tasapainottamisesta (!) koulukeskuksen saneeraus/uudisarakentamisella ei valmisteltu teknisessä lautakunnassa. Lautakunta esitti 9.10.2019: ”Nykyisen Koulukeskuksen saneerauksen kustannukset on selvitettävä ja pidettävä mukana vertailuna tarkastelussa kokonaan uuden yhtenäiskoulun toteutuksessa.”

Valtuusto päätti uudisrakentamisesta 17.12.2018 perustuen Tilakonsultit Oy:n laskelmaan korjausvaihtoehdon hinnasta, 11 550 000 euroa, verrattuna uudisrakennukseen, 10 500 000 euroa. Kiireellistä päätöstä perusteltiin puheenvuoroissa merkittävän valtionavun menetyksellä. Rakentamisen ammattilaiset ovat todenneet Tilakonsultit Oy:n korjauslaskelman ylimitoitetuksi, ja väite valtionavun menetyksestä oli väärä.

En väheksy oppilaiden ja opettajien kokemuksia sisäilmasta, mutta saatavilla olevien tietojen perusteella koulukeskuksessa ei ole sellaista sisäilmaongelmaa, mikä vaatisi väistötiloihin siirtymistä tai koulun purkamista.

Olemme tehneet kalliita päätöksiä hämmästyttävän puutteellisin ja virheellisin tiedoin. Kysymyksiä kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle: Miksi koulukeskukseen liittyvät tiedot on pidetty pimennossa kaikissa päätöksenteon vaiheissa? Miksi teknisen lautakunnan ei annettu tehdä sille kuuluvaa tehtävää?

Uusimmat

Fingerpori

comic