Mielipiteet

Koulusosionomit osaksi kouluarkea

Koulusosionomi on uusi sosionomien tehtävänimike. Talentia-lehti 5/18 kertoo, että Pirkanmaan kunnissa heitä on jo palkattu opettajan työpariksi, osana koulujen moniammatillista työryhmää, oppilaan ja koko luokan tueksi.

Itselläni on yli 10 vuoden kokemus koulunkäynninohjaajan työstä, niin ollen tiedän, millaista arki kouluissa nykyään on. Opettajia työllistävät enemmän ja enemmän lasten ja nuorten kasvatukselliset ja sosiaaliset asiat. Perheiden erilaiset ongelmatilanteet heijastuvat lasten koulunkäyntiin. Kouluterveydenhoitajilla, koulukuraattoreilla, koulupsykologeilla ja sosiaaliohjaajilla on kädet täynnä töitä.

Koulusosionomi työskentelee opettajan rinnalla, sosiaalialan ammattilaisena. Luokkatyöskentelyssä se tarkoittaa käytännössä, että koulusosionomi tekee osittain koulunkäynninohjaajan työtä, johon hänelle on myös koulutus tai työkokemusta. Koulusosionomi on osa moniammatillista työryhmää ja tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa koulukuraattorin kanssa. Koulusosionomi voi osallistua oppilaan asioita koskevaan palaveriin esimerkiksi sosiaalihuollon kanssa, jolloin luokanopettaja saa hoitaa omaa opetustyötään sillä aikaa.

Koulusosionomin työ on lapsen ja perheen hyvinvointia tukevaa ja ohjaavaa. Parhaimmillaan työ voi ehkäistä lastensuojelun raskaampia toimenpiteitä.

Forssassa ja monessa lähikunnassa on meneillään kouluverkkoselvitys. Keskustelua käydään siitä, millaisia koulurakennuksia tarvitaan ja millaisiksi luokkakoot kasvavat. Mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää miettiä ja budjetoida kouluille riittävät henkilökuntaresurssit, jotta lasten ja nuorten hyvinvointi ei vaarantuisi ja henkilökunta ei uupuisi työssään.

Kehottaisin päättäjiä ja eri luottamushenkilöitä miettimään näitä edellä mainitseminani asioita. Onhan hienojen, uusien, nykyaikaisten koulurakennusten sisällä hyvinvoivia lapsia, joita varten on riittäväksi koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa, joka jaksaa vuodesta toiseen alati muuttuvassa koulumaailmassa? Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus.

Aino-Maija Pelto-Huikkososionomiopiskelija, Tammela

Uusimmat

Fingerpori

comic