Mielipiteet

Koulussa huomio lasten hyvinvointiin

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan valveillaoloajastaan koulussa. Koska koulua käyvät myös monet nuoret, jotka kärsivät mielenterveydenongelmista tai jotka elävät haavoittavissa olosuhteissa, tulisi nuorilla olla saatavilla tukea riittävän nopeasti, helposti ja osana päivittäistä arkeaan. Mielenterveyden ammattilaisten läsnäolo kouluilla edistäisi avun saamista ja tukisi niitä nuoria, joille kynnys ottaa vastaan tukea on korkeampi.

Tärkeää olisi, että lapset saisivat koulussa riittävästi tukea ja välineitä myös mielenterveytensä ylläpitämiseen: kaverisuhteiden luomiseen sekä niiden säilyttämiseen. Mahdollisuus oppia ja saada välineitä oman jaksamisen, ajanhallinnan sekä rentoutumiskeinojen opetteluun, tukisi hyvinvointia ja jaksamista.

Lasten ja nuorten tuen tarpeet kuuluvat MLL:n valtakunnallisessa lasten ja nuorten puhelimen palveluissa, joissa vuonna 2017 kerättiin tietoa lasten koulukokemuksia.

Ylivoimaisesti eniten yhteydenottoja tuli lapsilta, jotka kokivat kiusaamista, ulkopuolelle jäämistä tai yksinäisyyttä. Jännitys, stressi sekä masennus ja ahdistusoireet olivat heille arkipäivää ja ne vaikuttivat suoraan koulussa viihtymiseen sekä menestymiseen. Osa nuorista kertoi kärsivänsä mielenterveyden oireista, jotka vaikeuttivat koulussa jaksamista ja oppimista. Osalle nuorista koulu taas oli ainoa turvalliseksi koettu paikka, joka muun muassa mahdollisti lämpimän ruoan saamisen säännöllisesti.

Joillekin kaverisuhteet koulussa tarjosivat korjaavia kokemuksia haastavasta perhetilanteesta.

Suorituspaineet ja uupuminen taas kuuluivat etenkin peruskoulun viimeistä luokkaa sekä lukiota käyvien nuorten yhteydenotoissa.

Parhaimmillaan koulu lisää lasten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin sekä hyviin ja turvallisiin ihmissuhteisiin. Pahimmillaan koulu traumatisoi lapsia, jotka joutuvat pitkään jatkuneiden kiusaamiskokemusten uhreiksi.

Olivatpa mielenterveyden pulmat koulun aiheuttamia tai siitä riippumattomia, totuus on, että lapset ja nuoret suorittavat koulutietään hyvin eriarvoisessa asemassa, psyykkisen vointinsa suhteen, eikä koulu voi irrottautua erillissaarekkeeksi mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Lasten ja nuorten viestit tukevat kehityssuuntaa, jossa tulevaisuuden kouluja kehitetään kokonaisvaltaisiksi oppilaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeviksi keskuksiksi.

Tatjana PajamäkiPäällikkö, Auttavat puhelin- ja nettipalvelutMannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisää kommentti

Jätä tästä kommenttisi

Fingerpori

comic

Näkoislehti

29.1.2020

Uusimmat