Mielipiteet

Kouluverkkoa on rakennettava lasten etu edellä – Kouluverkkoa jatkossa suunniteltaessa on lähtökohdaksi järkevää ja perusteltua ottaa ”pienten lasten koulu” mahdollisimman lähellä kotia

Talsoilan koulun kohtalo on vaakalaudalla Kuva: Petri Ojanen / FL
Talsoilan koulun kohtalo on vaakalaudalla Kuva: Petri Ojanen / FL

Forssan kouluverkkokeskustelua käydään raha edellä. Mihin on unohtunut kaikkein tärkein, lasten etu? Monien tieteellisten tutkimusten mukaan lapsen varhaiseen kehitykseen vaikuttavat merkittävästi turvallisuuden tunne, tutut läheiset ihmiset. Kielteiset kokemukset jättävät vakavia jälkiä. Tästä syystä kouluverkkoa jatkossa suunniteltaessa on lähtökohdaksi järkevää ja perusteltua ottaa ”pienten lasten koulu” mahdollisimman lähellä kotia. Pienten lasten opintie alkaisi turvallisessa ympäristössä. Se opintie rakennetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen ala-asteen järjestämisellä lähellä kotia samassa ryhmässä.

Jokaiselle lapselle pitää turvata perustaitojen siis lukemisen, kirjoittamisen sekä laskemisen hyvin oppiminen. Alkuopetuksessa siirrytään vasta sitten eteenpäin, kun nämä perustaidot osataan. Näin vältytään koulupudokkaiden syntyminen jo alkuvaiheessa.

Siksi kannustankin sivistys- ja tulevaisuuslautakuntaa sekä sivistystoimenjohtajaa tarttumaan tähän ehdotukseen turvataksemme jokaiselle lapselle oikeuden oppia omien kykyjensä mukaan. Kysymys on myös lasten yhdenvertaisuudesta, oikeudesta saada opetusta. Näin vältymme siltä tosiasialta, että 10 %:ia lapsista valmistuu nykyisin peruskoulusta osaamatta riittävästi lukea, kirjoittaa ja laskea. Tämä näkyy toisen asteen kouluissa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnat pitää tuoda ala-asteen yhteyteen. Tätä tavoitetta on todella tärkeää lähteä nyt selvittämään, ennen kuin teette Monikylän ratkaisuja ja koulujen sulkemisehdotuksia. Lapsuuden kielteiset koulukokemukset kuten kiusaaminen ym. ovat tutkitusti alku monen nuoren syrjäytymiskehitykselle. Silloin puhutaankin menetetyn elämän miljoonien kustannuksista.

Pienten lasten koulua voidaan edelleen kehittää tuomalla sinne esim. harrastusmahdollisuuksia. Silloin se tukee sekä lasten että perheiden palveluja mutta myös koulun arkea ja opettajien tekemää työtä. Lapset ovat arvokkainta mitä meillä on.

Fingerpori

comic