Mielipiteet

Kouluverkon ydin on säästöissä – Axelin eskarin siirto Monikylään toisi paljon hyvää

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Jari Marjamäki esitti kouluverkkoasiassa (FL 4.3.) monia mielipiteitä, joihin Talsoilan koulun vanhempainyhdistys tässä kirjoituksessa kokee velvollisuudekseen puuttua. Kouluverkkokeskusteluissa on jatkuvasti vedottu siihen, niin päättäjien kuin virkamiestenkin puolelta, että säästöä on saavutettava, jotta kaupungin talous pysyy tasapainossa. Vanhempainyhdistys on aktiivisesti lähtenyt esittämään eri säästöratkaisuja, koska se, että mitään ei tehdä, ei ole realistinen vaihtoehto.

Vastakkainasettelu on aina ikävää, mutta niin on yhden koulun maalittaminenkin. Yhtenä säästöratkaisuna onkin väläytelty Axelin eskarin lopettamista. Tämä sen takia, että lapsimäärän väheneminen iskee ensimmäiseksi juuri pienimpiin, esiopetusikäisiin. Tämä myös sen takia, että tällä hetkellä tosiaan ollaan tilanteessa, jossa yksikään Axelin eskarin oppilas ei jatka perusopetuksessa kyseisissä tiloissa, eikä yksikään Monikylän päiväkodin tai peruskoulun oppilas käy esiopetustaan Monikylässä.

On aina ikävää, jos oppilaita siirrellään paikasta toiseen, mutta eskarin siirtämisellä Monikylään saavutettaisiin paljon hyvää. Tällöin Kuhalan ja Tölön koulupiirien oppilailla ainakin olisi pysyvä jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Tällä hetkellä sitä ei ole kaupungissamme kenelläkään muulla kuin Koijärven oppilailla. Monikylään saataisiin myös Axelin eskarin lopettamisella lisää oppilaita, joita sieltä selkeästi nyt kirjoitustenkin perusteella puuttuu. Säästöä saavutetaan Kehräämön vuokratilojen loppuessa, niin kuin jo aiemmissa kirjoituksissa on huomautettu. Eskarilaisten siirtäminen myös kouluihin tuottaisi saman säästön, kun Axelin tilojen ylläpito loppuisi.

Pedagogisestikin ajatellen ratkaisu olisi ehdottoman positiivinen, onhan esiopetuksen siirto kouluihin jo selkeä suuntaus maassamme. Se myös mahdollistaisi toimivan yhteistyön täydentävän varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon välille.

Marjamäen kirjoituksessa asiallisesti huomautetaan, että oppilasmäärä on Forssassa niin laskeva, että toimivia luokkakokoja ei ole tulevaisuudessa mahdollista saavuttaa tämän hetkisillä ratkaisulla. Tämä pitääkin paikkansa kaikkien muiden koulujen kohdalla paitsi Talsoilan. Jo laskelmista voidaan selkeästi nähdä, että Talsoilan koulussa pysyy edelleen, laskusuunnasta huolimatta, hyvin elinvoimainen oppilasmäärä, vaikka kaksisarjaista luokkarakennetta ei saavutettaisikaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Talsoilan oppilasmäärä riittää paremmin kuin hyvin yksisarjaiseen alakouluun. Tilanne, jota ilmeisesti missään muussa koulussa Forssassa ei tällä hetkellä ole.

Vaikka Talsoilaan vapautuisikin luokkahuoneita luokkien tiivistyessä, se ei missään nimessä olisi huono vaihtoehto, vaan mahdollistaisi opettajille entistä joustavampia ryhmätiloja. Vanhempainyhdistys painottaa edelleen sitä, mitä mieltä on sulkea kaupungin ainoaa elinvoimaista koulua sillä perusteella, että muihin alueen kouluihin saataisiin tarpeeksi oppilaita!

Kaupungin talous on ennen kaikkea kokonaisuus, eikä kouluverkkoa ole syytä eristää omaksi yksikökseen, vaan tarkastella koko pakettia niin varhaiskasvatuksesta perusopetukseenkin, kuin sen ulkopuolellekin.

Uusimmat

Fingerpori

comic