Mielipiteet

Kuka käsikirjoitti Tammelan koulufarssin? Perusongelma ei ole näiden neljän haaskatun vuoden aikana muuttunut

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Tuomo Tuovinen (FL 12.05) syyttää kunnan johtoa ja johtavia luottamushenkilöitä mielestään virheellisiin laskelmiin perustuvan valtuustonpäätöksen eteenpäin viemisestä. Kyseessä oleva arvio on arvio vain välttämättömistä teknisistä ja pienistä pintaremonteista ilman muutoksia sisätiloihin. Toimenpiteiden jälkeen meillä olisi edelleen oppilasmääriin nähden aivan liian iso, toiminnallisesti huono ja ylläpidoltaan kallis vanhanaikainen koulukeskus. Sinne pitäisikin sitten kiireellisesti siirtää kunnan kaikki oppilaat. Kaikki saisi ristiä kätensä ja toivoa, ettei olisi tullut väärin remontoitua ja ongelmia lisättyä.

Kustannusarvio on joka tapauksessa huomattavasti kalliimpi kuin kaikkea vastustavien tahojen kertomat 200 000 e – muutaman miljoonan euron remonttikustannukset.

Kerrataanpa tapahtumien taustoja. 2015 havahduttiin siihen, että oppilaita on kouluihin liian vähän. Puolueista kattavasti koottu kouluverkkotyöryhmä laati konsultin avustamana selvityksen. Se sai kannatusta kaikista puolueista ja hyväksyttiin enemmistöpäätöksellä.

Kyläläinen valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, päätöstä odoteltiin pitkään. Vaalit 2017 muodostuivat kouluvaaleiksi. Asetelma oli perinteinen, kyläkoulut on säilytettävä hinnalla millä hyvänsä vastaan tehty enemmistöpäätös. Kampanjointi oli varsin populistista. Kunnassa oli aloitettu kunnan käsiin jääneen vastikään kunnostetun ns. FAI:n koulukiinteistön muokkaaminen 0-3-luokkien kouluksi. FAI:n koulukiinteistö leimattiin epäterveeksi ja koulukäyttöön sopimattomaksi epävirallisen Tuovinen (MeTa)-Vahtila -selvityksen mukaan. Keskustassa kiinteistö kohtasi myös vastustusta ja näin edullisen ja järkevän ratkaisun kehittely katkaistiin hallinto-oikeuden päätöksen valmistuttua. Hallinto-oikeus totesi päätöksen tekotavassa pieniä virheitä, mutta katsoi sen hylättäväksi.

2017 valitun valtuuston luottamuspaikkajaossa kyläkoulujen kannattajat saivat yliedustuksen kunnanhallitukseen ja lautakuntiin, valtuuston puheenjohtajiston kokouksista luovuttiin, näin demokratia kaventui.

Talouden tasapainottamistyöryhmä maan johtavan kuntataloustietäjän johdolla päätyi tarjoamaan samoja lääkkeitä kuin kouluverkkotyöryhmäkin. Sen työn tulos merkittiin samojen ryhmien toimesta tiedoksi eli lakaistiin pöydän alle.

Kouluverkosta käyty uusi esitys- ja äänestyssekoilu tuotti lopputulokseksi saman päätöksen, huomattavasti venytetyllä aikataululla.

Yllättäen keskustasta tuli esitys uuden koulun rakentamisesta. Tämähän toki sopi meille muille, vaikka meille olisi riittänyt edullisempi FAI-vaihtoehto.

Nyt on oltu kaikkea vastaan ja keskustalle ei ole taas uuden rakentaminen sopinut. Apuryhmänä toimivan Metan esityksiä jarruhommissa on säännöllisesti kunnanhallituksessa kannattanut keskustan edustaja tai edustajat, pöytäkirjat kertovat.

Perusongelma ei ole näiden neljän haaskatun vuoden aikana muuttunut. Me emme tarvitse nykyisen kokoista kouluverkkoa. Kaikesta on jo vuosia juustohöylätty ja investointeja lykätty, silti syömävelkaannumme. Uuden koulun rahoitukseen meillä on varaa, sen osoittavat laaditut kestävyyslaskelmat. Näyttävänä puurakennekouluna hienoine toiminnallisine pihoineen se tarjoaa lopulta sitä houkutusta lapsiperheille, jota on jo 40 vuotta väitetty kyläkouluista. Väite, joka ei saanut vahvistusta muuttajahaastattelussa.

Nyt pitää siirtää katse Tammelan kehittämiseen pelkästä jonkun koulun säilyttämisestä. Tammela tarvitsee muutakin kehitystä kuin uuden koulun. Mennään jo eteenpäin!

Uusimmat

Fingerpori

comic