Mielipiteet

Kuntaa on kehitettävä pitkäjänteisesti – Tammelassa avainasemassa on purkaa jäykkä, asuinosoitteeseen perustuva lähikoulumääritys

Tammelassa on muitakin kouluja kuin koulukeskus. Kuva: Lassi Puhtimäki
Tammelassa on muitakin kouluja kuin koulukeskus. Kuva: Lassi Puhtimäki

Kun maailma ympärillä on murroksessa, huolellisuuteen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan perustuva päätöksenteko korostuu. Jokainen kuntalainen tietää, että kuntatalous on kriisissä, eikä Tammela ole tässä asiassa poikkeus. Tarjoamalla ratkaisuja ongelmiin ja luomalla tulevaisuudenuskoa siihen, että kunta kykenee nyt ja tulevaisuudessa tarjoamaan kaikille erinomaisen toimintaympäristön, edistämme kaikkien hyvinvointia.

Välillä tuntuukin unohtuvan, että kunnan toimintaa kehitetään jatkuvasti ja paljon on myös saatu aikaan. Erinomainen esimerkki löytyy vesihuoltoavustuksista. Kunta ja vesihuoltoyhtiöt ovat yhteistyössä laatineet suunnitelman yhtiöiden talouden tervehdyttämiseksi. Taloussuunnitelman mukaan avustustarve lakkaisi v. 2025 jälkeen. Vuoden 2019 avustussumma oli vielä 250 000€ mutta jo ensivuonna enää 100 000€, suunta on laskeva.

Kehittämistä tulee jatkaa kaikilla sektoreilla. Kunnan tyhjänä olevista vuokra-asunnoista tulee irtautua. Tasearvon alaskirjaus kirpaisee kerran, mutta käyttötalousvaikutus näkyy välittömästi. Uusi omistaja ei tyhjää asuntoa katsele, vaan kunta saa pian asukaslisäystä. Yksittäisiä osakehuoneistoja kunnalla on peräti 27 kpl, joka ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista.

Kunnan asuntojen vuokraus tulee keskittää kunnan 100 %:sti omistamalle tytäryhtiölle. Näin voidaan tehostaa hallintoa, kunnossapitoa sekä parantaa kykyä reagoida markkinatilanteeseen. Vuokrasaatavien valvonta saadaan yhtenäisen prosessin alle, asia johon mm. tilintarkastaja kiinnitti huomiota.

Vaikuttavuudeltaan iso ratkaisu olisi Myllykylän koulun lakkauttaminen syksystä 2021 alkaen. Koulukuljetusten järjestäminen oppilaille on helpompaa kuin kunnan reuna-alueilla. Oppilaita voidaan osoittaa Koulukeskuksen lisäksi Teuron ja Portaan suuntaan. Koulun myynnin myötä kiinteistökulut poistuvat täysin ja käyttötalous kiittää, vaikka taseessa onkin odotettavissa alaskirjaus.

Avainasemassa on purkaa jäykkä, asuinosoitteeseen perustuva lähikoulumääritys. Lähtökohdaksi tulee ottaa vanhempien toive ensisijaisesta lähikoulusta. Päätösvalta lähikoulusta olisi sivistystoimessa, joka tarkastelisi kokonaisuutta huomioiden vanhempien toiveet, koulukuljetusten sujuvuuden, opetusryhmien koot ym. seikat, jotka vaikuttavat resurssien tasapainoiseen jakautumisen kouluyksiköiden välillä. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa koko perusopetuksen kustannusrakenteeseen sekä lisätä yhdenvertaisuutta. Sivistystoimessa osataan arvioida ratkaisun vaikutukset.

Ajatus oppilaaksiottoalueiden poistamisesta ei ole omani, vastaavaa ovat visioineet niin viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin. Nyt on aika lähteä viemään tätä ja muita em. asioita päätöksentekoon.

Myös uusia avauksia tarvitaan. Taloustoimikunta keräsi 2018 pitkän listan toimenpide-ehdotuksia kunnan elinvoiman kehittämiseksi. On korkea aika tuoda ehdotukset julki!

Uusimmat

Fingerpori

comic