Mielipiteet

Kuntapäättäjiä ei ole sivuutettu Tähtisairaalan valmistelussa

Riitta Kuismanen Pirkkalasta kirjoitti (14.6. FL) Tays Alustayhtiö Oy:n perustamisesta ja näki, että kuntapäättäjät on sivuutettu asiassa. Kuismasen kirjoituksia samasta aiheesta on aiemmin julkaistu Pirkanmaan lehdissä, ja niihin on vastannut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johto omalta osaltaan.

Forssan Lehdessä julkaistu kirjoitus sisältää useita olennaisia asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, joita kommentoimme tässä.

Toisin kuin Kuismanen väittää, Tays Alustayhtiö oy:n tehtävänä ei ole erikoissairaanhoidon tuottaminen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille, eikä henkilöstö ole siirtymässä ko. yhtiön palvelukseen.

Yhteinen yhtiö on perustettu työkaluksi valmistelemaan Tähtisairaala-yhteistyötä Tays erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välillä. Tulevana syksynä sairaanhoitopiireissä päätetään siitä, mitä kehittämispalveluita Alustayhtiölle mahdollisesti siirretään. Pohdinnassa on tukipalveluiksi luettavia toimintoja, kuten hankintoja, IT-järjestelmien ja digitalisaation kehittämistä, juridisia palveluita yms.

Alustayhtiön osakkaana on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Etelä-Pohjanmaalla on linjattu, että piiri ei ainakaan tässä vaiheessa valmistele yhteistä palvelutuotantoa, vaan osallistuu ainoastaan yhteiseen kehittämistoimintaan.

Alustayhtiön rooli on muuttumassa kehittämisyhtiöksi vuoden vaihteessa 2020, jos kuntapäättäjät niin syksyllä päättävät. Varsinaista yhteistä palvelutuotantoa pohditaan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen välillä siten, että se voisi alkaa vaiheittain esimerkiksi tekonivelkirurgian, ortopedian, kuvantamisen ja urologian alueilla vuosina 2020–2021. Näillä erikoisaloilla tarve yhteistyöhön on akuutein.

Yhteisen palvelutuotannon organisoitumisen vaihtoehtoina on analysoitu yhteistä osakeyhtiötä, osuuskuntaa ja liikelaitoskuntayhtymää. Liikelaitoskuntayhtymä on jälleen edellisen hallituksen maakuntauudistuksen kaaduttua mahdollinen ja varsin kiinnostava yhteistyön muoto, koska sen kautta myös viranomaistoiminta on mahdollista.

Valmistelu yhteistyön syventämiseksi on aloitettu vuonna 2017, joten nähdäksemme ”hirmuista kiirettä” ei ole pidetty, vaan asiaa on valmisteltu huolella ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa on tehty useampia info- ja kuulemiskierroksia kuluneina vuosina.

Itse asiassa muualla Suomessa sairaanhoitopiirien yhteiset rakenteet (esimerkiksi Oulun yliopiston erva-alueen osuuskunta ja Keski-Suomen shp:n ja Etelä-Savon shp:n liikelaitoskuntayhtymä) ovat etenemässä nopeammalla tahdilla, vaikka valmistelu käynnistyi meitä huomattavasti myöhemmin.

Käytännön syyt, kuten henkilöstön saatavuus ja lainsäädännön velvoitteet ajavat koko maassa näitä erikoissairaanhoidon yhteistyön rakenteita kovalla vauhdilla eteenpäin.

Kuntien päättäjät ovat olleet laajasti edustettuna Tähtisairaala-hankkeen ohjausryhmässä ja kuntien valtuustot ovat ainakin Kanta-Hämeessä antaneet hankkeesta lausuntoja myös talousarvioiden laadinnan yhteydessä kaikkien yhteisten tilaisuuksien päälle. Väite avoimuuden puutteesta ja kuntapäättäjien sivuuttamisesta ei ole siis sekään mielestämme kestävä.

Uusimmat

Fingerpori

comic