Mielipiteet

Kuntavaalit vaikuttavat Forssan seudun menestymiseen – Kunnat tarvitsevat toisiaan, kukaan ei menesty yksin

Tärkein teema tulevilla päättäjillä on taloudesta huolehtiminen, jotta kaikki tehtävät – myös elinvoimasta ja asukkaiden viihtyvyydestä huolehtiminen – tulevat hoidetuiksi. Päättäjät vaikuttavat koko seudun menestymiseen ja tulevaisuuteen. Seudun kunnat ovat samankaltaisen kehityskulun alla. Asukkaiden ikä- ja ammattirakenne, kuntien työllisyys ja työelämän murros sekä työikäisten määrän väheneminen ovat suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat siihen, mitä palveluja kunnissa tarvitaan ja miten kunnan tulot kehittyvät. Lisäksi mahdollinen vieraskielisen väestön määrän kasvu työvoimaksi maataloudelle ja teollisuudelle tulee vaikuttamaan.

Haasteet ovat suurimpia koko maassa pienillä kunnilla, ja on todella mietittävä, miten palvelut rahoitetaan. Nämä muutokset eivät ole syntyneet tai tapahdu kuntien palvelurakenteiden muutosten seurauksena, vaan päinvastoin. Meidän on siis sovitettava palveluitamme, jotta voimme turvata niistä seudulla tärkeimmät ja välttämättömimmät tulevaisuudessakin. On epärealistista laskea myöskään mitään merkittävän asukasmäärän kasvun varaan, kun koko maan väkiluku pienenee.

Valtionosuuksien menettäjiä vuosien aikana ovat olleet kaikki seudun kunnat, toiset suhteessa enemmän kuin toiset. Valtion odotettavissa olevat säästötoimet vaikuttavat kuntien tuloihin. Samalla SOTE-uudistus ja hyvinvointialueiden muodostaminen tulevat heikentämään seitsemän Kanta-Hämeen kunnan taloutta – tähän kuuluvat kaikki Forssan seudun viisi kuntaa. On siten hyvin ennakoitavissa, että palvelutuotannon rahoittaminen tulee olemaan vähintään haasteellista. Sen vuoksi päättäjien sekä kunnissa että seudullisesti on tehtävä valintoja siitä, mitä palveluita ja missä laajuudessa tuotetaan. On keskityttävä sellaisen tarjonnan rakentamiseen, jota takaa palvelut 10–15 vuoden päästä. Päättäjien on ennakoitava olemassa olevaan tietoon nojautuen tulevaisuuden tarpeita.

Jos jäämme haikailemaan menneitä, on riskinä, että esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden osalta seudullamme lähipalveluina tarjottavat palvelut vähenevät oleellisesti suhteessa tarpeeseen. Tämän riski suurenee, ellemme jo nyt pysty hallitsemaan niiden kustannuksia HYKYssä.

Seudun hyvinvointi on kaikille kunnille välttämätöntä. Kunnat tarvitsevat toisiaan, kukaan ei menesty yksin. Kuntien välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää – on päätettävä, mitä tehdään yhdessä tai mitä ostetaan toiselta kunnalta. Tähän tarvitaan yhteistyötä ymmärtäviä päättäjiä, jotka näkevät kunnan asukkaiden tarpeet ja haluavat ne hoitaa. Suurin jarru yhteistyölle on ollut pelko toisen hyötymisestä ja saamisesta enemmän kuin itse. Tarvitaan luottamusta ja positiivista asennetta, ei pidä etsi pelkästään uhkia ja riskejä. On olemassa demokratian ja tasapuolisuuden pelisäännöt, ja niitä voidaan luoda. Kysymys on siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun yhteistyötavat sovitetaan seudulle tai keskenään toimiville kunnille sopiviksi.

Toimintamalleja on kehitettävä ja uudistettava – pelkästään vanhasta ei voida pitää kiinni. Yhdessä tehtäessä kunnissa olevaa osaamista voidaan käyttää entistä paremmin. Pahinta on olla tekemättä mitään, tai katsoa vain taaksepäin.

Uusimmat

Fingerpori

comic