Mielipiteet

Kupariputkien syöpyminen

Vanhoja kupariputkia. Kuva: JS = Juhani Salo

Maamme lähes uudenkarheissa kunnallisissa ja yksityisissä kiinteistöissä on esiintynyt yhä enenevässä määrin kuparisten käyttövesiputkien ennenaikaisia syöpymisiä merkittävine vesivahinkoineen, joista nyt jo käydään oikeutta syyn / syyllisten selvittämiseksi ja vastuuseen saattamiseksi.

Yleisesti ottaen maassamme ”hoidetaan” oireita niin rakennus kuin LVI-tekniikoissakin uusimalla putkistot etsimättä ”syitä syvemmältä” lähes ”kansantaudeiksi” muodostuneisiin LVI-teknisiin ongelmiin taikka kupariputkistoissamme virtaavien käyttövesien kemiallisiin koostumuksiin.

Insinööri Antti Kaijalainen käsittelee ongelmaa laajemmin insinöörityössään (Metropolia) todeten mm. että käyttöveden Ph-arvon tulisi olla yli 6,7, ja ottaen esiin jopa kupariputkien eri kokojen mahdolliset vaikutukset virtauksineen syöpymisten mahdollisiksi syiksi.

Suomen rakennusmääräyskokoelman osassa D1 ( 2007:44 ) annetaan veden happamuudelle suositukseksi 7,5 > Ph < 9,0 kupariputkia käytettäessä Ph-arvon ollessa mahdollinen vaikuttavin tekijä kupariputkien syöpymisiin, mikäli putkia suojaavia kuparioksidikerroksia ei ole syntynyt putkien sisäseinämiin.

Merkittävänä aavistamani tekijä saattaakin löytyä hapen jälkeen toiseksi yleisimmästä alkuaineesta piistä (Si), joka on maaperässämme runsaasti esiintyvä puolimetalli. Piin (Si) esiintymistä pohjavesissämme ja vesilaitoksissamme ei valvota millään muotoa, toisin sanoen ei laisinkaan.

Piin tiedetään estävän suojaavan kuparioksidikerroksen muodostumista kupariputkien sisäpintoihin, joten hypoteettisesti ajateltuna pii lieneekin syy kupariputkien ennenaikaisiin syöpymisvuoto-oireisiin, kunnes toisin toteen näytetään.

Raimo Rönkkö

Uusimmat

Fingerpori

comic