Mielipiteet

Kysymyksiä FSHKY:n hallitukselle

Yöpäivystyksen lopettaminen on ennen kaikkea potilaille (ja omaisille) suuri menetys. Avun on oltava mahdollisimman lähellä ja helposti tavoitettavissa. Joskus pitkä matka päivystykseen on kohtalokas. Jokainen potilas on meille tärkeä.

Sairaalan osastot ja muut Hykyn yksiköt tarvitsevat lääkäriä 24/7. Samoin yöaikaan kotihoito ja hoitolaitokset Someroa myöten tarvitsevat sairaalan päivystystä 24/7. Jos yöpäivystys lopetetaan, kuka nämä hoitaa? Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys ei vedä, odotusajat ovat pitkiä ja kasvavat edelleen, jos Forssan sairaalan yöpäivystys lopetetaan. Hoitoon pääsy viivästyy, mikä voi olla haitallista potilaalle ja yhteiskunnalle. Miten tähän vastaatte?

Päivystyksen hoitajat ottavat ns. alkoveret potilailta, jotka poliisi käyttää päivystyksessä. Kuka tämän hoitaa, jos yöpäivystystä ei ole? On poliisin resurssin tuhlaamista, jos sitä varten poliisipartio lähtee Hämeenlinnaan. Jääkö seudulle siksi aikaa yhtään poliisipartiota? Hämeenlinnan päivystykseenkö alkoverien ottamiselle? Lisäksi joissakin tapauksissa tarvitaan lääkärin tekemä kliininen tutkimus.

Kaikki lapsipotilaatko öisin Hämeenlinnaan asti? Mitä se merkitsee lapselle ja perheelle? Kaikki mielenterveyspotilaatko ja päihderiippuvaisten katkohoidon kliininen tutkimus ja seuranta öisin keskussairaalaan, siellä päivystykseen ja sen kautta mihin? On rasite näille potilaille. Kaikki vanhusten yleistilalaskut yöllä Hämeenlinnaan? Ottaako keskussairaala vastaan, koska usein eivät vaadi erikoissairaanhoitoa? Erikoissairaanhoidon päivystyksen kustannukset versus Forssan sairaalan päivystyksen kustannukset yleistilan laskun potilaiden ym. hoidossa?

Tarvitseeko kehitteillä oleva Oma olo -sovellus lääkärin läsnäoloa 24/7?

Ambulanssit konsultoivat lääkäriä. Siirtyvätkö yöaikana tehtävät konsultaatiot Hämeenlinnaan? Lisäkuormitusta sinne. Sosiaalisista syistä päivystykseen tuotavat potilaat. Hämeenlinnalla ei resursseja ottaa? Eivät tarvitse erikoissairaanhoidon päivystystä. Jos Hämeenlinna ei ota, ihmiset jäävät heitteille.

Yöpäivystyksessä käyvien määrä kertoo vain pienen osan päivystyksen tarpeesta. Potilaiden hoitoisuusaste ja muu huomioitava, mutta miten mitataan? Jos yöpäivystys loppuu Forssan sairaalasta, tarvitaan enemmän ambulansseja ja pelastuslaitokselle henkilöstöä, kustannusvaikutukset?

Jos yöpäivystys loppuu, se lisää myös taksiliikennettä reilusti (Kela-taksit), kustannukset kasvavat. Taksien saatavuus?

Jos yön aikana potilaat Hämeenlinnaan, Hämeenlinna palauttaa potilaita aamuisin Forssan sairaalaan, ruuhkautuminen aamulla ja potilaille turhaa vaivaa ja rasitusta. Mitä aiheuttaa yöpäivystyksen puuttuminen sairaalan osastoille? Mistä lääkäri elvytyksiin?

Hoidetaanko ylityönä klo 22 yli olevat potilaat? Kustannukset? Jos kaikki nykyiset päivystyspotilaat öisin hoidetaan erikoissairaanhoidossa keskussairaalassa, miten käy kokonaiskustannusten?

Mikä vaikutus yöpäivystyksen lopettamisella on henkilöstön määrään päivystyksessä? Hyvään henkilöstöpolitiikkaan sisältyy henkilöstön kuuleminen henkilöstöä sitä koskevissa asioissa. Milloin meitä kuullaan?

Fingerpori

comic