Mielipiteet

Kysymys Forssan kaupungin virkamiesjohdolle: Onko lapsiystävällisyyttä asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan välipalatarjoilun suhteen

Keskuskoululla näkkärivälipalaa syömässä Josca Laine (vas.), Kristian Aunesneva, Lenny Ryyti ja Eetu Parilo 9E:ltä. Kuva: Tapio Tuomela / FL
Keskuskoululla näkkärivälipalaa syömässä Josca Laine (vas.), Kristian Aunesneva, Lenny Ryyti ja Eetu Parilo 9E:ltä. Kuva: Tapio Tuomela / FL

Tein 1.3.2021 valtuustoaloitteen ”Perusopetuksen oppilaille tarjottava maksuton aamupala” yhdessä Suvi Aaltosen, Sirkka-Liisa Ilvosen, Marjut Kallioisen, Antero Koskenojan, Jaakko Mäen ja Manu Mäkisen kanssa.

Aloitteessa todetaan mm.: ”Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin. ” Ja”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.”

Aamupala-aloitteemme ei ole edennyt kaupunkiorganisaatiossa mihinkään, mutta 4.10 Forssan Lehdestä saimme lukea, kuinka valtuutettu, rehtori Jari Marjamäki kertoo, että Keskuskoululla alkaa 4.10 alkaen tuhdimpi välipalatarjoilu ja kokeilu rahoitetaan Keskuskoulun omasta budjetista.

Perusopetuslaki (§ 31 2. mom.) takaa jokaiselle opetukseen osallistuvalle tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun, täysipainoisen sekä maksuttoman aterian jokaisena koulupäivänä. Kouluruokailu on katsottava osaksi koulun opetusta. Onkin erittäin ikävää, että maksuttoman koululounaan lisäksi yksi forssalaisista rehtoreista valtuutettuna sooloilee ja järjestelee vain omalle koululleen vielä maksuttoman välipalan. Perusopetuslaki (§ 2 ): ”Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.” Onko tämä forssalaista yhdenvertaisuutta?

Maksuton välipala kuuluu kaikille forssalaisille oppilaille eikä vain Keskuskoulun oppilaille. Forssalaisia oppilaita ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan. Eikä selitykseksi kelpaa se, että tämä on vain kokeilu. Aleneeko tämän Marjamäen idean myötä myös Keskuskoulun iltapäiväkerhon maksut, kun välipalat ovat maksuttomia?

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, milloin aamupala-aloitteemme käsitellään? Onko oikein, että vain Keskuskoululla aloitetaan välipalatarjoilu? Eikö muiden koulujen oppilailla ole nälkä? Onko lapsiystävällisyyttä asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan?

Uusimmat

Fingerpori

comic