Mielipiteet

Laadukas erikoissairaanhoito halutaan säilyttää Forssan seudulla – FSHKY ja KHSHP vakuuttavat yhteistä tahtotilaansa

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Forssan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Johanna Häggman kirjoitti (FL 13.11.) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käynnistämistä neuvotteluista liittyen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtämiseksi KHSHP:lle.

Forssan sairaala tarjoaa tällä hetkellä kattavasti erikoissairaanhoidon avopalveluja. Sairaalan poliklinikoilla on edustettuna noin 20 eri erikoisalaa. Lisäksi Forssan sairaalassa on erikoislääkärijohtoista vuodeosastotoimintaa. Tämän lähipalvelun ylläpitäminen ja säilyminen on erittäin tärkeää Forssan seudun asukkaille ja koko Kanta-Hämeen maakunnalle.

Forssan sairaalassa on vähän omia virkalääkäreitä ja näistäkin puolet työskentelevät osa-aikaisina. Forssan omien somaattisen puolen virkalääkäreiden työpanoksella voidaan tarjota viiden eri erikoisalan palveluita kahdestakymmenestä erikoisalasta. Muut erikoisalat katetaan yhteistyöllä KHSHP:n kanssa ja ostopalveluilla. Kanta-Hämeen keskussairaala tuottaa Forssassa erikoissairaanhoidon palveluja yhdeksällä eri erikoisalalla. Ostopalveluiden osalta poliklinikalla ja polikliinisen kirurgian yksikössä toimii yli 20 eri erikoislääkäriä erilaisilla sopimuksilla. Sopimukset aiheuttavat taloudellisen riskin ja tekevät toiminnan johtamisesta haasteellista ja vaikuttavat yhteisiin hoitolinjoihin Kanta-Hämeen alueella.

Forssan seutua ovat viime aikoina koetelleet terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoimisvaikeudet ja Forssan seudun väestöpohjan pienuuden vuoksi useimpien erikoisalojen kohdalla ei ole tarvetta kuin osa-aikaiselle työpanokselle. Lisäksi erikoislääkäreitä ei kouluteta enää yleisosaajiksi vaan erikoistuminen tapahtuu suoraan suppeille erikoisaloille. Myös useiden lääkärien eläköityminen vuoden kuluessa tulee vaikeuttamaan FSHKY:n erikoissairaanhoidon toimintaa. FSHKY:ssä on ollut viisi lääkärin virkaa auki viimeisen vuoden aikana. Näistä vain yksi on saatu täytettyä. Rekrytointihaasteet koskevat myös perusterveydenhuoltoa.

Mahdollistaakseen laadukkaan erikoissairaanhoidon toiminnan jatkumisen Forssan seudulla FSHKY:n yhtymähallitus päätti siis 14.9.2020 aloittaa neuvottelut Forssan sairaalassa tuotetun erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtämiseksi KHSHP:lle. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 29.9., että KHSHP ryhtyy valmistelemaan muutoksesta toteuttamiskelpoista suunnitelmaa aikatauluineen. Molemmilla neuvotteluosapuolilla on vahva tahtotila erikoissairaanhoidon lähipalvelujen säilyttämiselle Forssan seudulla. Samalla voidaan turvata erikoissairaanhoidon moniosaavan henkilöstön työpaikkojen säilyminen.

Työtä varten asetettiin projektiryhmä, jolla on neljä alatyöryhmää: tietotekniikka-alatyöryhmä, erikoissairaanhoidon toiminnan suunnittelun alatyöryhmä, talouden, tukipalveluiden ja sopimusasioiden alatyöryhmä sekä henkilöstöasioiden alatyöryhmä. Projektiryhmän työn tulosta käsitellään poliittisessa ohjausryhmässä ja KHSHP:n yhtymäjohtoryhmässä 1.12. Tämän jälkeen asiaa käsittelee FSHKY:n yhtymähallitus 14.12. ja KHSHP:n hallitus 15.12. Kun suunnitelma on valmis ja hyväksytty hallituksissa, se lähtee lausunnolle Forssan seudun kunnille ja lopuksi FSHKY:n yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Käsittely on siis avointa ja siitä on syytä käydä laaja demokraattinen keskustelu, jonka prosessi ja aikataulu hyvin mahdollistavat loppuvuoden ja tulevan kevään aikana.

Toivomuksenamme on, että keskustelun päätteeksi päätökset voidaan tehdä faktoihin pohjautuen. On esimerkiksi virheellistä ja harhaanjohtavaa rinnastaa KHSHP.n toiminta ja päätökset Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän päätöksiin perusterveydenhuollon lääkäreiden sijoittamisesta eri terveyskeskuksiin, kuten Häggman kirjoituksessaan teki. Sairaanhoitopiiri ei vastaa perusterveydenhuollon järjestämisestä Kanta-Hämeessä millään tavalla.

Uusimmat

Fingerpori

comic