Mielipiteet

Lähipalvelujen tulevaisuudesta Haonperälle: Kokoomus keskittää, Keskusta ei

Forssan sairaala. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssan sairaala. Kuva: Lassi Puhtimäki

Jouko Haonperän kirjoitus (FL 30.3.) on tyypillistä kokoomuksen mielikuvapolitikointia ja samalla ihmisten harhaanjohtamista, jota pidämme vakavana asiana. Kirjoittamasi perustelut tarkoittavat erityisosaamista vaativia palveluja, joita tuotetaan keskussairaaloissa. Miksi sotket niitä perustason sote-palveluihin? Järjestämislain 4 § turvaa lain perusteluista luettavalla vahvalla sitoutumisella perustason sote-palvelut koko maassa lähipalveluina. Kansalaisten yhdenvertaisuus ajurina palvelut pitää tuottaa laadultaan ja laajuudeltaan asiakkaiden tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon konsultaatiopalvelujen ns. Forssan malli otetaan käyttöön koko maassa ja siitä säädetään laki aikanaan. Jos sote-uudistus hyväksytään eduskunnassa, sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hyvin vahvasti hyvinvointialueiden toimintaa.

Forssan seudulla integroidut sote-palvelut ovat toimineet jo v. 2014 alkaen. Kuntajohtajien ja -päättäjien vastuulla on kyetä hyvinvointialueiden rakentamispöydissä ajamaan valmiin soten jatkuminen sellaisenaan lähipalveluina seutumme kunnissa. Kuntajohtajien ja -päättäjien pitää perehtyä uudistukseen kyetäkseen etujamme puolustamaan.

Jouko Haonperä on Hykyn hallituksen jäsenenä mm. äänestänyt sairaalaan yöpäivystyksen lopettamisen puolesta sekä erikoissairaanhoidon päätäntävallan antamisesta etukenossa sairaanhoitopiirille tietämättä tuleeko koko sotea. Kokoomus keskittää, Keskusta ei.

Suomen Keskusta rp:n lausunto soten ja pelastustoimen maakuntauudistuksesta sisältää mm. seuraavaa:

Keskusta pitää tärkeänä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen lähipalvelujen turvaamista maakuntauudistuksen yhteydessä. Nämä palvelut ovat keskeisiä ihmisten arjen turvallisuuden varmistajia. Uudistuksen tavoitteet voivat toteutua vain peruspalveluja vahvistamalla. Palvelujen pitää tulla ihmisten luo. Siksi myös erikoissairaanhoidon palveluja on jalkautettava lääkäri- ja konsultaatiopalveluiden kautta sote-keskuksiin. Keskussairaaloita tulee ohjata lainsäädännöllä, jotta erikoissairaanhoidon polikliinistä vastaanottotoimintaa voidaan jatkossakin turvata aluesairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Ehdotamme lain jatkovalmistelussa erikoissairaanhoidon palvelujen jalkauttamista perusterveydenhuollon palveluissa ja aluesairaaloissa turvataksemme toimivan integraation ja samalla asiakkaille lähipalvelujen saatavuuden. Muutoin tämä tavoite ei toteudu. Myös pelastustoimen pitää pysyä lähipalveluna ja nykyinen paloasemaverkko on turvattava.

Uusimmat

Fingerpori

comic