Mielipiteet

Lapsiystävällinen Forssa

Forssan Lehdessä (4.12.2019) oli haastateltu Tölön koulun rehtori Minna Lintosta Tölön koulun haastavista oppilaista. Luin juttua järkytyksen vallassa.

Jutussa Lintonen sälyttää Tölön koulun erityisoppilaitoksen vastuuta seudun lastensuojelulaitoksille. Mielestäni on käsittämätöntä, että yksi kaupungin johtavista virkamiehistä hyökkää seudun ammatinharjoittajia vastaan.

On tosiasia, että erityisoppilaat ovat koko ajan haastavampia ja moniongelmaisempia. Kuitenkin ongelmien ja haasteiden ratkaisussa pitää myös koulun olla aktiivinen lasten kuntouksessa, eikä väistää vastuuta syyllistämällä lasten perheitä, lastenkoteja, yhteiskuntaa eikä varsinkaan lapsia.

Jos erityislapsi käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, ei kyse useinkaan ole kurinpuutteesta tai huolenpidon laiminlyönnistä. Kyse voi olla vakavan kehitysvamman tai esimerkiksi neuropsykiatrisen poikkeavuuden, kuten autisminkirjonhäiriön aiheuttamasta käytöshäiriöstä. Väkivaltainen, uhkaava käytös on yleensä seuraus, ei syy.

Väkivalta tai aggressiivinen käytös ei missään nimessä ole hyväksyttävää, vaan siihen puututtava. Kaikilla toimijoilla pitäisi olla lasten kuntoutumisen tavoitteena saattaa aikuiseksi kasvava lapsi yhteiskuntakelpoiseksi, mutta vaikeasti häiriökäyttäytyvien lasten kanssa tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Lasten kanssa toimivien pitää olla ratkaisukeskeisiä, heiltä myös vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja ammatillista näkemystä.

Erityislasten kanssa toimivien toimijoiden olisi tärkeää nähdä haastavan käyttäytymisen taakse. Löytää lapsen voimavarat ja vahvistaa niitä, sekä ymmärtää ja hyväksyä lapsi omana itsenään, haasteiden kanssa. Aikuisten velvollisuus on antaa tukea ja ohjausta lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Positiivisuutta unohtamatta.

Hiljan vietettiin YK:n lastenoikeuksien sopimuksen 30-vuotispäivää. Sopimuksessa yksiselitteisesti taataan lapselle oikeus käydä koulua. YK:n lastenjärjestö Unicef onkin myöntänyt Forssalle Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen. Toivon, että kaikki kaupungin toimijat pyrkivät omalla toiminnallaan osoittamaan Forssan olevan tunnustuksen arvoinen.

Uusimmat

Fingerpori

comic