Mielipiteet

Lastensuojelu on yksi vaativimmista sosiaalityön tehtävistä, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista

Kuva: Soile Toivonen / HäSa
Kuva: Soile Toivonen / HäSa

Lastensuojeluilmoitus herättää sekavia tunteita vanhemmissa. Apua, mun lapsesta on tehty ilmoitus, mitä nyt, olenko huono vanhempi, viedäänkö lapseni minulta? Yöunet jos toisetkin voivat mennä.

Tämä on kurjaa, koska lastensuojeluilmoitus on merkki, että on huoli lapsesta. Työskentelen itse perhesosiaalityössä. Käsittelen lastensuojeluilmoituksia. Ensimmäisenä arvioidaan tilanne, joka on aina yksilöllinen. Usein ilmoitus ei kerro mitään, vaan asia pitää selvittää yhdessä perheen kanssa. Toimimme systeemisen toimintamallin mukaan, jossa tärkeää on yhteistyö, perhettä kunnioittava työote sekä luottamus puolin ja toisin. Tilanteissa pitää rauhaantua, koska ongelmat eivät ole syntyneet yhdessä yössä, niin ei niitä korjatakaan sormia napauttamalla. Taikasauvaa ei kenelläkään ole.

Lastensuojelu on yksi vaativimmista sosiaalityön tehtävistä, jota ei voi tehdä yksin, vaan tarvitaan moniammatillista osaamista,jota ei voi tehdä yksin, vaan tarvitaan moniammatillista osaamista. Ehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia. Perheille tarjotaan perheneuvolan palveluita, jossa työskentelee moniammatillinen tiimi sosiaalityö mukaan lukien. Tuetaan perheenjäseniä yksilöllisesti ja perheenä. Mikäli vanhempien välillä on ristiriitoja lasten huoltoon, elatukseen ja tapaamisiin liittyen, voidaan heille järjestää sovittelua perheneuvolan toimesta. Lastenvalvojat vahvistavat viralliset sopimukset, ellei ratkaisua löydy vanhempien yhteisymmärryksessä. Viimesijaisena käräjäoikeus tekee päätöksen.

Sosiaalihuoltolain alaisena palveluna perheen kotiin voidaan järjestää lapsiperheiden kotipalvelua tai perhetyötä tukemaan vanhempia kasvatustehtävässä sosiaaliohjauksen keinoin. Lapsi/nuori voi saada tukihenkilön tai käyntejä tukiperheessä. Yhteistyötä tehdään lasten- ja nuorten sekä aikuispsykiatrian, ja A-klinikan kanssa. Yhteistyö ulottuu opiskelijahuollosta lääkäreihin ja kaikkea siltä väliltä. Mikäli kevyet palvelut eivät tue riittävästi, astuu lastensuojelulaki kuvioihin. Silloin ollaan vahvasti korjaavissa palveluissa, ja viimesijaisena lapsen oikeutena on huostaanotto. Nimenomaan, se on lapsen oikeus.

Jotta korjaavilta palveluilta vältytään tarvitaan meitä kaikkia kasvattamaan lapsista ja nuorista tasapainoisia hyvän itsetunnon omaavia aikuisia. Matalankynnyksen palveluita pitää kehittää, koska se on kustannustehokasta, sekä inhimillistä lapsille ja nuorille. Olen havainnut selkeitä puutteita mm. ehkäisevistä nuorten mielenterveyden palveluista. Asialle on tehtävä jotain. Hämeenlinnan osasto ei vedä. Lapset ja nuoret eivät voi odottaa 90 vuorokautta pääsemistä avun piiriin. Eikä lastensuojelu voi toimia laastarina, kun tarvitaan terveydenhuollon osaamista. Odottaako kukaan fyysisen sairauden kanssa 90 vuorokautta lääkäriin pääsyä? Ei odota.

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan v.2021 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisilla on kasvavassa määrin ahdistuneisuutta, masennusta sekä yksinäisyyttä, ja nuoret eivät koe itseään tärkeäksi kouluympäristössä. Ilmiöön törmätään myös lastensuojelussa. Tämän vuoksi ehkäiseviä mielen hyvinvoinnin palveluita pitää kehittää,jotta nuoremme voivat paremmin, eivätkä syrjäydy. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnallemme. Onko meillä siihen varaa? Ei ole.

Uusimmat

Fingerpori

comic