Mielipiteet

Latauspistepakko käy kalliiksi

Valtio aikoo velvoittaa taloyhtiöt ja vuokratalot mahdollistamaan viipymättä sähköautojen latauspisteen, kun joku asukas sitä haluaa. Ja taloyhtiön, jossa on yli neljä autopaikkaa, pitäisi rakentaa putkitukset latauspisteitä varten isompaa remonttia tehdessään, vaikka yhdelläkään asukkaista tai osakkaista ei olisi sähköautoa. Nämä velvoitteet nostaisivat toteutuessaan asumisen jo entuudestaan korkeita kustannuksia ja kävisivät kalliiksi taloyhtiöille.

Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi ja turha kuluerä on ainoa asukkaille näkyvä aikaansaannos.

Asuintalojen ja asukkaiden kannalta on järkevää lähteä latauspisteitä tekemään kunkin talon ja asukkaiden omien tarpeiden mukaisesti – ei valtion pakottamana kaavamaisena kaikkia koskevana ratkaisuna.

Hallituksen ehdottamat kansalliset kiristykset ylittävät roimasti sen, mitä EU edellyttää. EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjatut velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä luontevaa tahtia, eikä kansallisesta lainsäädännöstä pidä tehdä direktiiviä kireämpää. Direktiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella uusissa yli kymmenen autopaikan rakennuksissa sekä niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli kymmenen autopaikan pysäköintialueelle.

Pitäydytään siinä, mitä Suomi ajoi EU:ssa direktiiviä valmisteltaessa, eikä nyt itse omilla kansallisilla kiristyksillä ajeta asuintaloja asukkaineen ahdinkoon. Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy kyllä luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen, fiksusti ja vapaaehtoisesti.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti