Mielipiteet

Laulajien ääniongelmat – Vika voi usein löytyä kurkun limakalvoista

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Lehdissä on usein kerrottu laulajien äänenkäyttöön liittyvistä terveydellisistä ongelmista. Eräästä kaikkein yleisimmästä ei kuitenkaan juuri koskaan ole puhuttu. Se ei olekaan normaaliin terveyden huoltamiseen liittyvä asia, mutta se liittyy kuitenkin ratkaisevalla tavalla äänenkäyttöön. En itsekään laulajaurani aikana ollut oikein tietoinen tästä melko yleisesti laulamiseen liittyvästä probleemasta. Olen myös hämmästyksekseni saanut todeta, etteivät alan lääkäritkään tämän seikan merkitystä laulajien kurkkuja hoitaessaan painota.

Laulajien kanssa pitkään työskennelleenä ja itsekin laulajan ammatissa toimineena haluan kertoa kokemuksestani eräästä keskeisimmästä laulukykyyn vaikuttavasta asiasta.

Nyt jo kuollut ystäväni, kokenut ja viisas bassolaulaja Hannu Salmenkallio käytti laulajista nimitystä limakalvotaiteilijat. Minusta se on erittäin oikea ja kuvaava ammattinimitys. Kurkun alueen limakalvojen kunto on keskeisin laulamiseen vaikuttava tekijä. En sitä itsekään laulajaurani alussa ymmärtänyt eivätkä alan lääkäritkään tätä asiaa laulajia hoitaessaan juuri tunnu ottavan huomioon.

Yleensä suurin osa laulajista kummastelee huonoa äänellistä kuntoaan, vaikka ei oikeastaan minkäänlaista sairauttakaan tuntuisi olevan. Silloin on yleensä vika kurkun limakalvoissa. Häiriö tällä alueella saattaa vaikuttaa myös kuuloon. Tällä on huomattava merkitys laulamiseen. Kuulo vaikuttaa usein ratkaisevasti laulusuoritukseen.

Äänihuulten toiminnan häiriö on tietenkin ratkaiseva laulamisessa. Liman eritys kurkussa johtuu eri tekijöistä. Kylmettymiseen liittyy tietenkin usein limaisuus kurkussa.

Usein syynä on kuitenkin synnynnäinen allergialuontoinen herkkyys. Allergisiin häiriöihin on tietenkin monia syitä, mutta näyttää olevan monia laulajia, joilla kurkun limaisuuteen ei löydy mitään syytä. Mitkään allergisiin häiriöihin tarkoitetut lääkkeet eivät tunnu auttavan. Kunnollinen laulaminen ei vaan tahdo onnistua.

Olen kohdannut laulajia, joilla limakalvo-ongelmia ei ole. He ovat yleensä nk. luonnonääniä. Mutta olen tavannut myös paljon laulunopiskelijoita, joilla ääni on ollut selittämättömistä syistä usein tai aina huonossa kunnossa. Heidän kohdallaan on pakko ollut todeta, että laulajan uraa ei voi oikein suositella limakalvo-ongelmien vuoksi.

Laulaminenhan on todella yleinen harrastus. On kuorolaulajia, iskelmälaulajia, oopperalaulajia, konserttilaulajia ja pelkästään laulamista rakastavia ihmisiä. Olisi hyödyllistä kaikille tietää, kuinka paljon kurkun limakalvojen kunto laulamiseen vaikuttaa.

On myös todettava että tähän ongelmaan ovat eräät lahjakkaat ja kuuluisatkin laulajat löytäneet lääkkeeksi alkoholin. Tämän lääkkeen käyttäminen parannuskeinona on koitunut kuitenkin yleensä näiden laulajien uran pahimmaksi pilaajaksi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic