Mielipiteet

Lautakuntamalli varmistaa Kanta-Hämeen aluehallinnon edustavuuden

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston nuija kopsahtamassa pöytään. Kuva: Heli Nurmi
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston nuija kopsahtamassa pöytään. Kuva: Heli Nurmi

On käyty keskustelua ympäri maan, eri hyvinvointialueilla, rakennetaanko aluehallinto uusilla hyvinvointialueilla perustuen Kanta-Hämeen kunnista tuttuun lautakuntamalliin, vai esimerkiksi Raumalla ja Nakkilassa käytössä olevaan valiokuntamalliin.

Olennaisia eroja ovat ainakin seuraavat: lautakunnat tekevät aitoja päätöksiä viranhaltijaesittelyn pohjalta, ja valiokunnat vaikuttavat muistioiden kautta. Valiokuntamalli tarkoittaa sitä, että pääasiassa vain valitut valtuutetut – tai korkeintaan valtuutetut ja varavaltuutetut – ovat mukana toimielimissä. Lautakuntamalli mahdollistaa sen, että myös muut kuin aluevaltuustoon valitut pääsevät mukaan aitoon päätöksentekoon.

Kannatan elämänkaarimallin pohjalle rakentuvaa hallintoa parhaimpana vaihtoehtona järjestää palvelut. Mutta, riippumatta siitä, päädymmekö Kanta-Hämeen hyvinvointialueella elämänkaarimalliin vai sektorimalliin, on olennaista, että päätöksenteko pohjaa kattavaan ja demokraattiseen lautakuntatyöskentelyyn.

Lautakuntamallin myötä päätöksentekijöiden joukko tulee olemaan olennaisesti laajempi kuin valiokuntamallilla. Kannatan mallia, jossa voisi olla lasten ja nuorten lautakunta, aikuispalveluiden tai työikäisten palveluiden lautakunta, sekä ikäihmisten palveluiden lautakunta. On perusteltua, että lisäksi budjetti- ja palvelujen järjestämisvastuu on erillisellä turvallisuus- ja pelastuslautakunnalla.

Lautakuntiin tarvitaan laajasti ja kattavasti päättäjiä eri puolueista, eri kunnista, eri alueilta sekä eri ammattitaustoista. Näen tärkeänä, että aluehallinnon lautakunnissa vaikuttaa niin Forssan seudun, Hämeenlinnan seudun kuin Riihimäenkin seudun päättäjiä, ja myös eri kunnanosista ja pitäjistä tulevia vaikuttajia. Laajapohjainen päätöksenteko varmistaa Hämeen asukkaiden äänen kuulumisen kattavasti.

Uusimmat

Fingerpori

comic