Mielipiteet

Liikunnan rahoitus suuressa vaarassa

Liikunnan ja urheilun rahoitus on ennennäkemättömässä vaarassa. Valtiovarainministeriön budjettiesitys leikkaisi neljänneksen koko valtion liikuntabudjetista.

Tämä tarkoittaisi suuria vaikeuksia kaikkien liikunnan osa-alueiden rahoituksessa kuntien liikuntatoimesta liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntajärjestöjen avustamiseen. Syksyn budjettiriihessä on löydettävä keinot liikunnan rahoituksen pelastamiseen.

Rahapelivoittovaroista kanavoitua rahoitusta tulee voida täydentää yleisillä budjettivaroilla. Rahoitus on turvattava, jotta liikunta ja urheilu voivat tuottaa jatkossakin terveyttä, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä. Suomessa liikunta on veikkausvoittovaroista riippuvaisin toimiala: noin 92 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan veikkausvoittovaroin (150 milj.).

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n alueella valtion tuki kohdistuu jokaiseen 33 kuntaan ja niiden tuottamiin liikuntapalveluihin. Lisäksi tänä vuonna Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen saatiin liikuntapaikkarakentamiseen tukea 3,5 milj.e yhteensä 20 hankkeeseen. Suurimmat tuet menivät Akaan ja Forssan liikuntahalleihin sekä Kangasalan jäähalliin. Huomionarvoista on myös, että valtion tuella kyettiin tukemaan kaikkiaan 17 pienempää hanketta, joista valtaosa pienten paikkakuntien lähiliikuntapaikkoja.

Valtion tuki kohdistui myös noin 70 urheiluseuramme kehitystyöhön, kaikkiaan noin 1 milj.e.

Liikunnalla ja urheilulla on huomattava merkitys koko yhteiskunnalle. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin kustannukset UKK instituutin toteuttaman selvityksen mukaan. Liikunnan lisääminen on yhteydessä käytännössä kaikkien suurten kansansairauksien ehkäisyyn. Huippu-urheilu puolestaan on avaintekijä suomalaisten yhteenkuuluvuudessa ja elämyksissä.

Tilanteeseen on ratkaisuja. Ensimmäinen mahdollisuus on kompensoida rahapelituottovarojen menetystä yleisistä budjettivaroista. Tämä on helppo perustella. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ei ole mitenkään sidoksissa rahapelaamiseen. Hallitusohjelmassa on myös sitoumus kompensoida arpajaislain muutoksesta aiheutuva veikkausvoittovarojen lasku. Tämä on tärkeä lupaus, jonka hallitus on antanut myös liikunnalle – yli miljoonan ihmisen kansanliikkeelle.

Liikuntapoliittisessa selonteossa keväällä 2020 Veikkauksen mahdollisen tuoton kompensoimiseen edunsaajille sitoutuivat kaikki puolueet.

Toinen mahdollisuus on tilkitä Veikkauksen tuloutuksen laskua kanavoimalla tehokkaammin suomalaisten rahapelaamista Veikkaukseen. Tämä vaatii päätöksiä maan hallitukselta. Suomalaisten ei tarvitse pelata nykyistä enempää. Riittäisi, että ne, jotka pelaavat, pelaavat vastuulliseen kotimaiseen yhtiöön.

Liikunta- ja urheiluyhteisön on toki tarkasteltava ja tehostettava myös omaa toimintaansa. Kasvavaan kysyntään tulee vastata mm. hyödyntämällä digitalisaatiota sekä luomalla uusia toimintatapoja ja sisältöjä.

Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa meillä on näkymä vahvistuvasta ja elinvoimaisesta liikuntakulttuurista. Se tuottaa menestystä, hyvinvointia ja iloa kaikille. Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen on Suomen kansan yhteinen asia.

Veikkauksen tuloutuksella rahoitetaan tiedettä, taidetta, liikuntaa, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveystyötä sekä hevosalaa.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic