Mielipiteet

Liputtaminen vaatii harkintaa

Tehdessäni ehdotusta sateenkaariliputuksen osalta en voinut kuvitella, että vaatimalla kaikille vähemmistöille yhdenvertaisuutta, voisin olla automaattisesti jotain vähemmistöä vastaan.

Alusta asti olen toivonut käytäväksi asiallista keskustelua liittyen vain liputukseen, mutta olen saanut huomata lehdessä ja somessa käydyssä keskustelussa, että Jokioisten kunnalla on sateenkaariväen mielestä tässä asiassa vain yksi vaihtoehto. Jos et tee kuten pyydämme olet automaattisesti meitä vastaan!

Itse tarkastelen asiaa niin, että liputtamalla sateenkaarilipulla sitoudumme liputtamaan kaikkien vähemmistöjen tunnuksia, jos he niin haluavat. Minulle ei ole merkitystä sillä minkä vähemmistön lippua salkoon nyt ehdotetaan nostettavaksi, vaan tarkastelen asiaa päätöksenteon osalta kokonaisuutena.

Kyse on yksinkertaisesti siitä, miten kuntien sekä valtion tulisi liputtaa ja millaisia seurauksia liputuskäytännön muutoksilla on kuntaan ja sen asukkaisiin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna?

Pitää myös pohtia miten liputuksen rajoitusten laaja poistaminen vaikuttaisi Suomen lipun arvokkuuteen ja liputuksen arvostukseen yleisesti? Ennen päätöstä pitäisi selvittää myös uusien lippujen kustannuksia ja lisääntyvän liputuksen vaikutuksia kunnan työntekijöiden työmäärään.

Eri vähemmistöillä on tunnuksia kymmenittäin ja kukaan ei voi sanoa etteikö myös muut vaatisi tunnuksiaan tulevaisuudessa liputettavaksi. Tässäkin päätöksessä kyse on siis yksittäisen symbolisen kannanoton sijaan laajasta kokonaisuudesta, joka päätöstä tehdessä pitää ymmärtää.

Tasa-arvoa sekä eri vähemmistöjen oikeuksia tulee edistää myös Jokioisilla ja mielestäni oikea, sekä kaikille vähemmistöille yhdenvertainen tapa antaa tukea, olisi nostaa esiin erilaisia ajankohtaisia teemoja kunnan sähköisillä alustoilla.

Uusimmat

Fingerpori

comic