Mielipiteet

”Loiku-kammoa” ja muita vääriä tulkintoja

Tammelan kunnanhallitukselta on pyydetty selvitystä siitä, miten seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön hyödyt ovat toteutuneet. Selvityspyynnössä tarkastelun fokus on kokonaisuudessa, ei pelkästään kustannuksissa, kuten me kaikki kunnanhallituksessa ja -valtuustossa tiedämme.

Tammelan palkkahallinnon järjestämisestä päätti kunnanhallitus yksimielisesti. Kunnanvaltuuston puheenjohtajistolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Merkittävin peruste kilpailutuksen käynnistämiselle ja Loikun tarjouksen sivuuttamiselle liittyi asian valmisteluun, jota on sivuttu mm. FL 22.4.2020 mielipidekirjoituksessa.

Sen jälkeen, kun julkisuudessa esitettiin kritiikkiä tehtyä päätöstä kohtaan, perusteeksi keksittiinkin yhtäkkiä ”Metan ja Kepun Loiku-kammo” (FL 10.7.)? Toivon, että jatkossa onnistumme käymään tällaiset päättäjiä mahdollisesti hiertävät asiat läpi jo kokouksissa, jolloin ei jää tarvetta jälkipyykille mielipidepalstoilla.

Seudulliseen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikköön liittymisen myötä toteutunut kustannusnousu odotuksiin nähden oli n. 40,000€ vuonna 2019. Palkkahallinnossa taasen vuosikustannusten arvioidaan laskevan yli 21,000€ / vuosi.

Tällä perusteella minulle on itsestään selvää, kumpi näistä kahdesta kokonaisuudesta on syytä ottaa lähempään tarkasteluun.

Olen aina kannattanut jopa hyvinkin syvälle rakenteisiin ulottuvaa yhteistyötä seutukuntiemme kesken. Uusien yhteistyömallien valmistelun ohella jo tehtyjen ratkaisujen laadunseuranta on vähintään yhtä tärkeää.

Itse jään odottamaan vastauksia seudullisen yksikön tavoitteiden toteutumisen suhteen ja toivon, että sen jälkeen meillä on mahdollista kokousten luottamuksellisessa ilmapiirissä tarttua havaittuihin haasteisiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic