Mielipiteet

Loimijokilaakso valtakunnan arvomaisema – On syytä kiittää niitä osapuolia, jotka aikanaan uskoivat hankkeeseemme ja sen mahdollisuuksiin

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Loimijokilaakso ja sen viljelymaisema Lounais-Hämeessä valittiin Suomen arvokkaimpien maisema-alueiden harvalukuiseen joukkoon. Toki laakso on ollut maakunnallisesti arvokkaiden joukossa jo aiemminkin ja globaalisti arvostettu alkaen Loimijoki-ohjelmasta, joka valittiin Suomesta ensimmäisten ohjelmien joukosta EU:n Life-rahoitteisiin hankkeisiin pian unioniin liittymisemme jälkeen. Samalla ohjelmamme valittiin johtamaan yhteiseurooppalaista EU:n ”European rivers network” -ohjelmaa, jossa mukana oli suuria ja läpi Euroopan virtaavia suurjokia ja Pohjoismaista Emåjoki ja tunturijoki Kalix, briteiltä Tweed-joki rajajokena Skotlantiin.

Sen sijaan ohjelman johtajaksi ei kelpuutettu yhtä brittien nimekkäistä yliopistoista ja Lontoosta vaan MTT ja nykyinen Luke Lounais-Hämeestä. Kunnat olivat tuolloin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja joutuivat vetäytymään ohjelmasta, johon myöhemmin liittyi myös jokia Kiinasta (Susdev China).

Muutin Lounais-Hämeeseen 1990-luvun alussa vetämään tätä ohjelmaa ja kiitän nyt niitä osapuolia, jotka tuolloin uskoivat hankkeeseemme ja sen mahdollisuuksiin. Ensimmäisenä kuitenkin jokilaakson tuhansia viljelijöitä ja heidän sitoutumistaan ohjelmaamme. Teimme useita haastatteluihin ja opastukseen liittyviä käyntejä Loimijoen maatiloilla, otimme valtavan määrän näytteitä, analysoimme ja haimme uusia viljelymenetelmiä. Tästä kiitos etenkin Mustialan opiskelijoille ja opettajille, myöhemmin korkeakoulun kampusalueen verkostomme jäsenille MTT:n ja nykyisen Luken rinnalla. Samoin kunnille ja koko Kokemäenjoen vesistöalueen elinympäristöstään huolta kantaville tahoille, etenkin jokilaakson viljelijöillemme.

Tieteen ja tutkimuksen sekä hyvän hallinnon ja ammattinsa osaavien kouluttajien ja opiskelijoiden, mutta etenkin ympäristöstään huolta kantavien viljelijöiden kiitettävästä osallistumisesta ja sitoutumisesta ohjelman toteutukseen Loimijokilaakso ei olisi tänään esimerkillisellä tavalla viljelty, laaja ja yhtenäinen jokilaakso, jossa yhdistyvät kulttuurimaisema ja arvokkaat maisemakohteet sekä niiden suojelu samaan aikaan ensimmäisenä Suomessa ja Euroopassa tilakohtaisesti tehty ravinteiden kierron sekä joen kunnon tutkimustyö. Ilman tätä verkostoa meitä ei olisi valittu johtamaan eurooppalaista jokivesistöjen kunnostukseen haettua johtajaa. Näihin jokiohjelmiin kun oli, ja on edelleen, mahdollista liittää liki kaikki mahdollinen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen aktiivisuus, joita etenkin Euroopan ja Kiinan suurimmat jokilaaksot satoine miljoonine ihmisineen edustavat.

Tänään tällä tuloksella ja osaamisella, verkostolla, agropolis-strategialla, on enemmän käyttöä kuin koskaan aiemmin.

Sydämellisesti kiittäen

Uusimmat

Fingerpori

comic