Mielipiteet

LSO kantaa omistajavastuunsa

Suomen suurimman elintarvikeyhtiö HKScanin taloudellinen tilanne on ollut laajasti esillä mediassa. Haluammekin selventää ja täydentää LSO:n roolia ja motiiveja HKScanin pääomistajana. LSO osuuskunta on yhtiön suurin omistaja 2/3 äänivallalla ja 1/3 osakeomistuksella.

Kannamme suurta vastuuta suomalaisesta elintarviketuotannosta ja HKScanin tulevaisuudesta. Haluamme varmistaa, että kuluttajien lautasille riittää jatkossakin suomalaista ruokaa, joka on tuotettu vastuullisessa, turvallisessa ja kilpailukykyisessä tuotantoketjussa.

HKScanin menestys koskettaa omistajia, 7000 työntekijää eri maissa, sopimustuottajia ja muita yhteistyökumppaneita. Silti suurimman omistajan vastuu yrityksen suunnasta on aivan erityinen, koska muutos vaatii selkeitä päätöksiä. Niitä on nyt tehty. Nyt tehtyjen toimenpiteiden ja tulevien toimenpiteiden perustana on vain ja ainoastaan yhtiön taloudellinen tilanne ja sen tervehdyttäminen eikä minkäänlainen valtapeli.

Omistajavastuun kantaminen vaatii aina toimenpiteitä, jos omistettavan yhtiön tulevaisuus on epäselvä. Suomalaisena, kasvollisena ja pitkäjänteisenä omistajana olemme sitoutuneet toimimaan niin, että HKScanin kilpailukyky ja tulokset paranevat. Haluamme yhdessä muiden omistajien kanssa varmistaa, että yhtiön etu toteutuu kaikissa tilanteissa. On tärkeää, että yhtiö toimii tilanteen vakavuuden edellyttämällä tavalla.

Noudatamme omistajana tiukasti hyvää hallintotapaa, ja käytämme äänivaltaamme yhtiöjärjestyksen mukaisesti. HKScanin hallitusvalinnat tehdään yhtiökokouksessa. Hallituksen tehtävä on puolestaan valita toimitusjohtaja, joka toteuttaa hallituksen linjaamat asiat. Jokainen HKScanin osakkeenomistaja voi olla varma, että noudatamme näitä hallinnon periaatteita. Sen lisäksi LSO Osuuskunta on aina valmis kuuntelemaan myös pienempiä osakkeenomistajia yhtiön tulevaisuuteen liittyvissä asioissa.

LSO Osuuskunta on 1000 jäsenensä yhtenäinen yhteisö, jonka toimintaa linjaavat osuuskunnan säännöt. LSO:n hallinnossa ovat edustettuina demokraattisesti valittuna niin naudan-, siipikarjan- ja sianlihan kuin välityseläintenkin tuottajat. LSO Osuuskunnan kannat muodostavat ja osuuskuntaa edustavat sääntömääräiset hallintoelimet ja -henkilöt, eivät ulkopuoliset. Osuuskunnassa ei ole päätöksentekoon vaikuttavia tuotantosuuntien välisiä ristiriitoja.

LSO Osuuskunnalle on tärkeää omistuksen arvon kasvu ja tuotto omistuksen panostetulle pääomalle.

Yhtiö on meille kaikille tärkeä. Pääomistajana LSO Osuuskunta luottaa siihen, että yhtiön johto ja osaavat työntekijät tekevät parhaansa ja kääntävät yhtiön kurssin. Ja tämän tavoitteen eteen myös LSO Osuuskunta tekee kaikkensa.

LSO Osuuskunta

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti