Mielipiteet

Maatalouden toimintaympäristö muuttuu, niin myös koulutus Mustialassa – Nykyjohdon mukaan Mustialan me-henki on säilynyt

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Päivi Sotka muisteli (FL 23.10.) Mustialan 40 vuoden takaista aikaa. Silloin Mustialan maatalousoppilaitos oli valtion omistama ja henkilöstöä oli nykyajan mittapuun mukaan paljon. Opettajilla oli asumisvelvollisuus ja pääosa henkilöstöstä asui Mustialassa. Kaikki opiskelijat asuivat oppilaitoksen asuntolassa. Koulu oli yhteisö.

Mustiala on osa Hämeen ammattikorkeakoulua. Maaseutuelinkeinojen koulutukseen on runsaasti hakijoita ympäri Suomea. Rahoitus tulee edelleen valtiolta, mutta se on pienentynyt ja perustuu saavutettuihin tuloksiin, kuten valmistuneiden määrään. Opiskelijoiden määrä on kaksinkertainen ja henkilöstöä noin puolet 40 vuoden takaiseen verrattuna. Opiskelu on nykyisin mahdollista myös etänä. Syksyllä 2021 Mustialassa käynnistyy englanninkielinen lukukausimaksullinen agrologikoulutus, joka lisää vielä opiskelijoiden määrää.

Vajaa puolet opiskelijoista asuu Mustialassa ja pidempien lomajaksojen aikana he muuttavat työharjoittelun perässä eri paikkakunnille. Lomajaksojen ajaksi vapaat tilat on vuokrattu matkailuyrittäjän käyttöön.

Mustialan me-henki on säilynyt. Mustiala on edelleen yhteisö. Henkilöstö on hyvin sitoutunut Mustialaan. Ammattikorkeakoulun muodostuessa Hämeeseen paikallisrehtoraatit muuttuivat koulutusvastuiden päällikkyyksiksi. Maatalouselinkeinojen koulutuspäällikkönä toimii Jukka Korhonen, joka vastaa myös Mustialan paikallishallinnosta ja on tavoitettavissa Mustialassa lähes päivittäin. Maaseutuelinkeinot ovat osa biotalousosaamisen yksikköä, jonka johtajana toimii Mona-Anitta Riihimäki. HAMK-konsernia johtaa rehtori toimitusjohtaja Pertti Puusaari, joka vastaa koko ammattikorkeakoulun kehittämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus suunnataan korkeakoulutuksen kehittämiseen. Nykyaikainen tuotanto, sen kehittäminen ja tutkimus vaativat investointeja teknologiaan, josta esimerkkinä on nykyaikainen robottinavetta, jota koulutuksen lisäksi hyödyntävät tutkimustarkoituksiin HAMKin tutkimusyksiköt.

Koulutuksen ja tutkimuksen kannalta tärkeimpiä rakennuksia korjataan suunnitelmallisesti vuosittain. Vanhoista hirsirakennuksistakin pidetään jatkuvaa huolta. Viimeisimpänä kohteina on ollut opiskelija-asuntola Pitkälän ja eläinlääkärin asunnon hirsirakenteiden korjaaminen. Pitkälän rakennuksen korjaustapoja ovat asiantuntijatkin kiitelleet. Korjaamisen jälkeen on mahdollista uusia vielä maalauskin. Erityisen huonokuntoisen karjamajan purkamiseen päädyttiin, koska tarvetta sen tiloille ei olisi ollut vaativan peruskorjauksenkaan jälkeen.

HAMKin maatalouselinkeinojen koulutuksen tavoitteena on pysyä merkittävänä valtakunnallisena maatalousalan kouluttajana. Historia ja vahvat perinteet antavat siihen pohjan ja osoittavat, miten Mustialassa annetussa koulutuksessa on aina katsottu rohkeasti tulevaisuuteen. Historian ja perinteiden säilyttämiseen on aktiivisesti etsitty ratkaisuja, ja vuoden 2020 alussa perustettu Mustialan perinneyhdistys ry. osaltaan pyrkii löytämään haasteisiin ratkaisuja.

koulutuspäällikkö HAMK

kiinteistöjohtaja HAMK

Uusimmat

Fingerpori

comic