Mielipiteet

Mediamarkkinat keskittyneet EU:ssa

Euroopan komissio pitää vapaata, moniarvoista ja kestävällä pohjalla toimivaa mediaympäristöä olennaisen tärkeänä demokratian kannalta. Komissio myöntää toimivaltansa rajoissa rahoitustukea tämän tavoitteen edistämiseksi.

Näin vastasi digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel esittämääni kirjalliseen kysymykseen median omistajuuden keskittymisestä.

Käytännössä mediamarkkinat ovat keskittyneet koko unionissa. Hiljattain julkaistun tiedotusvälineiden moniarvoisuutta mittaavan seurantavälineen (Media Pluralism Monitor) tulokset osoittavat komissaarin mukaan markkinoiden keskittymisen olevan merkittävää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi niistä ilmenee, ettei yksikään EU-maa ole suojassa tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen kohdistuvilta riskeiltä.

Omistajuuden keskittyminen on merkittävää myös Suomessa. Esimerkiksi television neljällä suurimmalla toimijalla on 92 prosenttia katsojista ja 77 prosenttia tuotoista. Keskittyminen on huomattavaa myös radion ja sanomalehdistön osalta. Sanomalehdillä on yhä enemmän yhdistettyjä toimituksia, mikä mahdollistaa yhden päätoimittajan vaikutusvallan ylikorostumisen koko maassa.

Komissaari korosti vastauksessaan, että audiovisuaalisten mediapalveluiden uudistetuilla säännöillä toivotaan olevan myönteisiä heijastusvaikutuksia mediaympäristöön. Uudistetulla direktiivillä vahvistetaan muun muassa kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta. Audiovisuaalialan sääntelyviranomaisina toimivat Suomessa Viestintävirasto ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Mediapalveluiden tarjoajat velvoitetaan myös asettamaan yhteystietonsa helposti käyttäjien saataville. Jäsenmaat voivat lisäksi erikseen säätää mediayhtiöiden omistusrakenteen avoimuusvaatimuksista.

Suomessa laki ei määrää mediayhtiöitä olemaan avoimia todellisista omistajistaan toisin kuin esimerkiksi Saksassa. Lainsäädäntö ei määrää rajoituksia myöskään median omistajuuden keskittymiselle. Mielestäni tulisi enemmän keskustella tähän liittyvistä riskeistä ja pohtia keinoja, miten riskejä voi välttää.

Median moniäänisyys ei voi toteutua, jos omistus on harvojen käsissä.

Pirkko Ruohonen-LernerEuroopan parlamentin jäsen

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti