Mielipiteet

Mielenterveystyö tulisi säilyttää lähipalveluna – Forssan seudulla olisi aika liittää psykiatria perusterveydenhuoltoon

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Sote-uudistuksen kantava idea on ollut, että terveydenhoidon palvelut jaetaan lähipalveluihin ja sitten suurempiin keskuksiin sijoittuviin erikoissairaanhoidon palveluihin. Luonnollisesti erikoislääkäripalveluita voidaan sitten hajauttaa myös lähemmäksi asiakkaita, niin kuin myös Forssan sairaalan ja KHKS:n kesken tapahtuu.

Monella tavalla erikoissairaanhoito pirstaloituu yhä pienempiin erikoisaloihin ja tämä keskittyminen on laadukkaiden palveluiden edellytys. Kuitenkin suurin osa terveysongelmista on jatkossakin järkevää hoitaa lähellä potilasta joustavasti ja tuttujen hoitajien ja lääkäreiden toimesta, toisaalta myös tietotekniikan kehitys mahdollistaa erityistiedonkin saamisen lähipalveluihin ja potilaan kotiinkin. Lähipalveluiden ylivoimainen laatumittari on hoitosuhteiden pysyvyys, tällöin tilanteen arviointi, elämän olosuhteiden ja paikallisen palveluverkoston tunteminen vähentävät monta turhaa kiemuraa hoitopolussa.

Mielenterveystyö on psykiatrian osalta erikoissairaanhoitoa. Psykiatria kuitenkin monella tapaa eroaa ruumiillisten sairauksien erikoisaloista ja työn luonne on enemmänkin yhteinen yleislääkärin kokonaisvaltaisen lähestymistavan kanssa. Mielenterveysongelmia lähestytään niin luonnontieteen (biologian), psykologian ja sosiologian näkökulmasta ja niinpä toimintatavaksi on yleisesti muovautunut moniammatillinen yhteistyö lääkärien, hoitajien, psykologien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Potilaan tunteminen, hänen läheisensä ja lähiympäristönsä, paikallisten olosuhteiden ja viranomaisverkoston tunteminen on tärkeämpää ja keskeisempää kuin ruumiillisella puolella.

Forssan alueella terveydenhoito on viimevuosina ollut melkoisessa myllerryksessä. Myös psykiatrisen osaston lopettamisesta on säästömielessä pitkään puhuttu, mutta viime vuonna poliittiset päättäjät halusivat sen toimintaa jatkaa tekemämme kehitystyön pohjalta, ja tässä oli keskeistä päihdeongelmaisten hoidon ja kuntoutuksen lisääminen aikaisemman kalliin vieraalla paikkakunnalla tapahtuvan ostopalvelun sijaan.

Paikallisilla ihmisillä on nyt mahdollisuus säilyttää sairaalamme uudessa arvokkaassa merkityksessä. Tämä voisi olla joustavasti uusiin enemmän lähipalveluna tuotettaviin tutkimuksiin ja hoitoihin keskittyvä, vanhusten hoitoon ja yleisesti kuntoutumiseen keskittyvä sairaala, ja psykiatrisen osaston osalta elämäntilanne kriiseihin, psyykkisten sairauksien pahenemisvaiheisiin liittyviin tilanteisiin ja tietenkin edellä mainittuihin päihdeongelmien monenlaisiin haasteisiin vastaava ympärivuorokautinen yksikkö. Riittävästi resurssoituna se palvelisi myös virka-ajan ulkopuolisena avohoidon konsultaatiopaikkana. Psyykkisissä vaikeissa kriiseissä vaikeasti epätoivoinen ja uupunut ihminen ei kykene enää huolehtimaan itsestään, hän tarvitsee ensisijassa sen tasoisen fyysisen avun ja turvallisuuden, jonka vain ympärivuorokautinen osasto voi tarjota. Tällöin ei ole oikea hetki keskusteluille ja omien elämäntavoitteiden pohdinnoille vaan tarvitaan konkreettista auttamista, ruokaa, yösijaa, ammatti-ihmisten tukea, jotta toipuminen voi käynnistyä.

Forssan seudulla on perinteikkäästi yhdessä väestön, poliittisten päättäjien ja ammattilaisten kesken saatu aikaiseksi kullekin vuosikymmenelle sopivia väestön terveyteen vaikuttavia ja terveyseroja pienentäviä paikallisia ratkaisuja. Minusta nyt olisi aika erottaa psykiatria kauemmaksi keskittyvästä erikoissairaanhoidosta ja liittää se perusterveydenhuoltoon, jotta sitä voitaisiin jatkossakin paikallisilla päätöksillä säilyttää ja kehittää tarkoituksenmukaisena lähipalveluna.

Uusimmat

Fingerpori

comic