Mielipiteet

Mielikuvamaalailu ei tosiasioita muuta – Tukien ero kertoo ennen kaikkea maahanmuuttajien heikommasta yhteiskunnallisesta asemasta

Sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtii pitkälti Kela. Kuva: Elias Lahtinen
Sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtii pitkälti Kela. Kuva: Elias Lahtinen

Timo Helinin mainitsema taulukko maahanmuuttajien osuudesta sosiaalitukiin (FL 8.12.) löytyy Kelan tutkimusblogista, jossa myös avataan tutkimuksen tuloksia. Siellä kerrotaan seikkaperäisesti, että maahanmuuttajat saavat keskimääräisesti enemmän tukia henkilöä kohden kuin valtaväestön verrokki, koska he saavat tukia kantaväestöä yleisemmin. Tämä johtuu maahanmuuttajien heikommasta työllisyydestä sekä heidän matalista palkoistaan, jotka oikeuttavat palkan lisäksi toimeentulotukeen. Kantaväestöä nuorempi ikärakenne näkyy myös suoraan tukien määrässä ja laadussa. Nuoret saavat enemmän tukia yleisesti henkilön taustasta riippumatta.

Kelan vuosittain jakamista tuista suurin osa, noin 2 miljardia, maksetaan asumistukena. Etenkin pääkaupunkiseudulla asumistukea jaetaan paljon ja tällä seudulla myös maahanmuuttajien osuus on keskimääräistä suurempi.

Määrällisesti maahanmuuttajat eivät saa sen enempää tukea kuin kantaväestöön lukeutuvakaan. Ennen oleskelulupaa henkilö saa selvästi vähemmän tukea kuin oleskeluluvan saanut tai syntyperäinen henkilö, jotka ovat oikeutettu samoihin tukiin. Ero kertoo ennen kaikkea hyvin selvästi maahanmuuttajien heikommasta yhteiskunnallisesta asemasta.

Perussuomalaiset ovat linjakkaasti vastustaneet kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan maahanmuuttajien integraatiota ja joilla ratkaistaan Helinin esittämiä ongelmia. Perussuomalaiset niin ikään linjakkaasti vastustivat heikoimmassa asemassa oleville suunnattua koronatukea sillä verukkeella, että myös maahanmuuttajat ovat siihen oikeutettuja.

Puolueen talouspolitiikka perustuu verojen laskemiseen ja tukien leikkaamiseen, paitsi yritysten ja teollisuuden, joiden tukemista puolue haluaa lisätä. Ei siten ole uskottavaa, että Perussuomalaisten puheenjohtajan huolet pienituloisten asemasta olisi vilpitön.

Halla-ahon heitot voivat vaikuttaa nasevan iskeviltä, vaikka niillä ei pohjaa faktoissa saati realismissa olekaan. Tarkoituksenahan on keinotekoisesti luoda vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä, etenkin näin vaalien alla.

Suomessa ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä samoin oikeuksin ja velvoittein. Perustuslaki on tältä osalta selvä ja sitä tukee myös kansainväliset sopimukset. Heikoimmassa asemassa olevien käyttäminen poliittisena pelinappulana antaen ymmärtää, että yhden tuki on toiselta pois, on raukkamaista ja vastenmielistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic