Mielipiteet

Mielipide: Aamupala Jokioisten peruskouluihin – Kunta voisi aloittaa pienimuotoisen maksuttoman aamupalatarjoilun vaikka kokeiluna ensi lukukaudesta lukien

Jo jugurtilla pääsisi alkuun. Kuva: PEKKA SAKKI
Jo jugurtilla pääsisi alkuun. Kuva: PEKKA SAKKI

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 22.4.2021 valtuustoaloitteen maksuttoman aamupalatarjoilun aloittamisesta Jokioisten peruskouluissa. Vetosimme silloin tutkimuksiin ja siihen, että positiivinen linkki löytyy terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä.

Asiantuntijaelimen valmistelun jälkeen saimme aloitteen käsittelyyn valtuuston kokoukseen 23.2.2022. Ansiokkaasti paneuduttu asiaan. Mutta.

Jokioisten kouluterveystutkimuksen mukaan kuntamme koululaiset syövät aamupalaa huonommin kuin terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tutkimuksen mukaan yleisesti. THL:n tutkimuksessa 4.–5.-luokkalaisista ei syö aamupalaa 26 %. Eroa on 11 % verrattuna THL:n tutkimukseen. 41,4 % 8.–9.-luokkalaisista ei syö aamupalaa, tässäkin ryhmässä Jokioisilla syödään 3 % huonommin.

Jokioisten Vasemmistoliitto ei halua tehdä hankalaa järjestelmää henkilökunnan ja koulukuljetusten johdosta eikä kustannustenkaan takia, vaan esitimme ns. kevennettyä mallia. Vaikka jääkaappi, josta oppilas halutessaan ottaisi jugurtin tai vastaavan, hedelmäkoria tms. Olisi edullista, eikä kaikki oppilaat kuitenkaan käyttäisi tätä vaihtoehtoa.

On perheitä, joissa ei pystytä valvomaan aamupalaa, koska vanhemmat lähtevät aikaisin töihin tai muiden syiden vuoksi ei sitä ole kotona tarjolla.

Esitimme valtuuston kokouksessa, että kunta aloittaa tällaisen pienimuotoisen maksuttoman aamupalatarjoilun Jokioisten peruskouluissa, vaikka kokeiluna ensi lukukaudesta lukien. Lisäksi esitimme, että oppilaille ja huoltajille tehdään kysely pienimuotoisen aamupalan tarpeesta.

Äänestyksen tuloksena hävisimme asian.

Mutta koulumenestyksen ja aamupalan yhteydestä on selviä tutkimustuloksia, joten suosittelenkin ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä lautakunnan jäseniä miettimään asiaa uudelleen, vaikka tällä kevennetyllä mallilla, kuukautta kohden kustannus jää todella pieneksi.

Maailma on mennyt sekaisin, mutta silti näistä pienistäkin asioista täytyy pitää murhetta.

Uusimmat

Fingerpori

comic