Mielipiteet

Mielipide: Forssassa tiedetään tarkalleen, millä hinnalla ostolääkärit työtään tekevät

Hoitojonojen purkaminen vaatii toimia. Kuva: Lassi Puhtimäki

FSHKY:ssä tehty selvitys ostolääkäreiden ja sairaanhoitopiirin lääkärien kustannuksista ja tuotoista perustuu seuraaviin tietoihin: ostolääkäreiden sopimukset perustuvat potilaskohtaisiin korvauksiin.

Tiedämme siis tarkkaan, minkälaisella hinnalla ostolääkärit tekevät työtään. Samoin tiedämme tarkkaan, kuinka paljon potilaita he tutkivat yhden työpäivän aikana.

Sairaanhoitopiiristä tulevien lääkäreiden potilaskohtaiset kustannukset on laskettu kunkin lääkärin kuukaudessa tutkimien potilaiden määrällä jaettuna asianomaisen lääkärin työstä sairaanhoitopiiristä tulevalla laskulla.

Tällä metodiikalla olemme päätyneet seuraaviin päätelmiin: ostolääkäreiden päivittäin hoitamien potilaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin sairaanhoitopiirin lääkäreiden, useimmiten kaksinkertainen.

Ostolääkäreiden potilaskohtaiset hinnat eivät ole korkeampia kuin sairaanhoitopiirin lääkäreiden, yleensä päinvastoin, sairaanhoitopiirin hinnat ovat siis kalliimpia.

Myös laatu on tärkeä asia ja se minkälaista hyötyä yksi käynti potilaalle tuottaa. Ostopalvelulääkärimme ovat pääsääntöisesti työssä yliopistollisissa sairaaloissa ja sivutoimisesti FSHKY:ssä.

TYKS:istä käy kuusi erikoislääkäriä, TAYS:ista niinikään kuusi ja yksi muusta kuin Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Useimmat ovat työskennelleet sairaalassamme vuosia ja kokemukset niin potilaiden kuin sairaalan näkökulmasta ovat olleet hyviä.

Kysymys siitä , olisiko vastaavat palvelut ollut ostettavissa Kanta-Hämeen keskussairaalasta on mielenkiintoinen. Useimmiten keskussairaalan resurssit eivät olisi riittäneet tällaiseen palvelun tarjoamiseen.

Viimeinen esimerkki tästä on silmätautien toiminta. Ennen sopimuksen tekemistä yksityisen toimijan kanssa kysyimme helmikuussa keskussairaalasta, voiko sairaala ottaa toiminnan hoitaakseen. Sairaala vastasi, ettei voi nykyresursseilla.

Toivotan Seppo Rannan tervetulleeksi tutustumaan tähän selvitykseen, vaikka metodiikka käy ilmi jo yllä olevasta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yksi monista suurista ongelmista on erittäin korkea ostopalveluiden määrä. Poikkeuksellisen paljon muihin alueisiin verrattuna täältä hakeudutaan hoitoon mm. Tampereelle ja Turkuun sekä jonkin verran Helsinkiinkin.

Jos viidennes sairaanhoitopiirin käyttömenoista kuluu palveluiden ostamiseen muualta ja samaan aikaan rakennetaan melko massiivista uutta keskussairaalaa, on yhtälössä jotain outoa.

FSHKY:ssä on päädytty edellä kuvaamiini ratkaisuihin lääkäripalvelujen ostossa turvataksemme alueemme väestölle monipuoliset ja laadukkaat erikoissairaanhoidon polikliiniset palvelut. Tätä haluamme myös tulevaisuudessa jatkaa.

Mielipidekirjoituksessani esittämät TAYS / COXA ortopedi kustannus 70 euroa / asiakas ja KHS:n erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri 200 euroa / asiakas ovat faktaa. KHS:n lääkäriltä on saatu tieto työmatka-ajan kuulumisesta heidän työaikaan.

Uudistan vaatimukseni hyvinvointialueen budjetin laatijoille:hakekaa säästöjä tehottomuudesta eikä tehokkaista ja laadukkaista Forssan erikoissairaanhoidon palveluista.

Päivitetty 1.7. klo 11.13

Viimeisessä kappaleessa korvattu sana sekä sanalla eikä.

Uusimmat

Fingerpori

comic