Mielipiteet

Mielipide: Kaisa Lepolan vastauksia Pekka Niinikosken esittämiin kysymyksiin

Forssan sairaalassa toimii yli 20 erikoissairaanhoidon eri alan poliklinikkaa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Kiitos Pekka Niinikoski kysymyksistäsi näin lehden välityksellä. Äänestystuloksena Forssasta pääsi kuusi ehdokasta läpi, jotka ovat päässeet hyvin merkittäviin tehtäviin. Sanni Grahn-Laasonen valtuuston pj, minä hallituksen pj:na, Johanna Häggman aluehallituksen 2 vpj., Emmi Lintonen turvallisuuslautakunnan 1.vpj ja Mika Penttilä turvallisuuslautakunnan 2 vpj. ja Johanna Wiisak terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan.

Hyvinvointialueen ja -hallituksen työskentely on alkanut 1.3.2022, jolloin on aloitettu työstämään ”tyhjästä” täysin uutta hallinto- ja johtamisrakennetta sekä strategiaa. Toimivalta sote-palveluihin ja niiden järjestämiseen hyvinvointialueella alkaa 1.1.2023, siihen asti jokainen sote-organisaatio järjestää ja päättää palveluistaan itse.

Näin ollen en ole ollut lakkauttamassa tai muuttamassa mitään sote-palveluita hyvinvointialuehallituksen puheenjohtajana. Edellisen päivystyspäätöksen jälkeen on käyty yhdet kunnallisvaalit ja aluevaalit, joissa molemmissa olen saanut eniten ääniä, joten en tiedä mihin viittaat negatiivisen toiminnan vaikutuksista.

En myöskään tee päätöksiä sen pohjalta, että mietin seuraavien vaalien äänien menetystä tai kalastelua.

FSHKY:n hallituksessa , jonka puheenjohtaja myös olen, tehtiin 23.5.2022 yksimielinen päätös pyytää aluehallitukselta lausunto puoltaa yöpäivystyksen jatkolupaa STM:ltä häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi. Hyvinvointialueen hallitus puolsi jatkoluvan hakemista.

Seuraavien vuosien aikana sotelain säätämän tavoitteen mukaan palveluita katsotaan koko hyvinvointialueen tarpeiden, saatavuuden ja tasavertaisuuden nimissä. Valtio rahoittaa kiinteällä tarvevakioiduilla menoilla hyvinvointialuetta, joten sillä rahoituksella joka valtiolta saadaan, tulee järjestää alueen palvelut ja investoinnit. Onneksi tulevia päätöksiä ei meistä kenenkään tarvitse tehdä yksin, eikä yksikään valtuutettu voi olla turvaamassa vain oman alueen palveluita.

Forssan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät laadukkaina ja niin laajoina, kuin niiden toteuttaminen on järkevää kustannusten ja kävijämäärien suhteessa. Digitalisaatiolla ja integraatiolla saavutetaan varmasti myös paljon uutta.

Tärkeintä minusta on, että alueella jokainen ihminen saa laadukasta ja tarvittavaa hoitoa/apua silloin kun sitä eri tarpeisiinsa tarvitsee. Työntekijöiden saatavuuteen, hyvinvointiin ja pysyvyyteen tarvitaan panostusta ja pitovoimaa – vain siten voidaan tuottaa laadukkaita palveluita jatkossa.

Uusimmat

Fingerpori

comic