Mielipiteet

Mielipide: Lasten ja nuorten terveys on uhattuna – Yhteiskunnan tulee mahdollistaa turvallinen liikkuminen ja harrastaminen lapsille ja nuorille

Unelmien liikuntapäivässä Hevospitäjän yhtenäiskoulun oppilaat Ypäjällä saivat tuntumaa eri lajeihin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Unelmien liikuntapäivässä Hevospitäjän yhtenäiskoulun oppilaat Ypäjällä saivat tuntumaa eri lajeihin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Lasten ja nuorten liikkuminen sekä harrastaminen on vähentynyt selvästi. Myös arkiliikunnan osuus on vähentynyt, kun lapsia ja nuoria kuljetetaan kouluun sekä harrastuksiin. Tutkimusten mukaan vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi, eli vähintään tunnin päivässä. Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten ja nuorten terveelle kasvulle, kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Kouluissa 5.- ja 8.-luokkalaisille vuosittain tehtävä Move!-testi kertoo, että peruskoululaisten peruskunto valitettavasti laskee tasaisesti.

4.- ja 5.-luokkalaisista 38 prosentilla koko maasta fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. 8.- ja 9-luokkalaisista vastaava osuus on 41%. Suosituksen mukaisesti vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus 4.- ja 5.-luokkalaisista on noin 43 % ja 8.- ja 9.-luokkalaisista enää 25 % liikkuu tunnin päivässä.

Liikkumisen ja harrastamisen vähentyminen aiheuttaa myös yksinäisyyttä lapsissa ja nuorissa. 4.- ja 5.-luokkalaisista 4% kokee itsensä usein yksinäiseksi ja vastaavasti 8.–9.-luokkalaisista jo 15% kokee itsensä usein yksinäiseksi.

Lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy myös lisääntyneenä kiusaamisena, 4.- ja 5.-luokkalaisista n.7% kokee koulukiusaamista viikoittain! Ja vastaavasti 8.–9.-luokkalaisista 6% kokee koulukisaamista viikoittain.

Ravinnon saanti on tärkeä osa kasvua ja jaksamista. Huolestuttavaa on, että 8. ja 9.-luokkalaisista noin 34 % ei syö kouluruokaa. Tämä saattaa kuitenkin olla monelle se päivän ainoa lämmin ateria, joka on tarjolla. Kouluruuan laatuun tulisi panostaa tulevaisuudessa enemmän resursseja.

Liikkumisen vähenemiseen on varmasti useita syitä, korona, lisääntynyt ruutuaika ja perheiden taloudellisen tilanteen heikentyminen muutama mainitakseni. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa turvallinen liikkuminen lapsille ja nuorille. Arkiseen liikkumiseen tulee panostaa kehittämällä ja parantamalla kevyen liikenteen mahdollisuuksia, niin kaupungeissa kuin väljemmin asutuilla alueilla. Lasten ja nuorten harrastamista tulee jatkossa tukea entistä enemmän, jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa. Kaupunkien ja kuntien tulisi lisätä suoraa rahallista tukea harrastuksia järjestäville seuroille sekä yhdistyksille.

Harrastuksen myötä lasten ja nuorten peruskunto paranee. Harrastaminen mahdollistaa myös kaverisuhteiden luomisen, jolloin yksinäisyys ja syrjäytyminen vähenee. Lasten ja nuorten osallistaminen yhteiseen tekemiseen esimerkiksi harrastusten kautta, lisää suvaitsevaisuutta ja vähentää kiusaamista.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Fingerpori

comic