Mielipiteet

Mielipide: Sairaanhoitopiiri vastaa Sirkka-Liisa Anttilalle sairaanhoidon kustannuksista

Potilaskohtaisen kustannuksen laskeminen ei välttämättä aina kuvaa todellista tilannetta. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Sirkka-Liisa Anttila kirjoitti sairaaloiden tehokkuuseroista (FL 16.6.2022). Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän välillä on vuonna 2018 sovittu yhteistoiminnan periaatteista. Yhdenmukaiset periaatteet koskevat sekä keskussairaalasta Forssaan että toisin päin Forssasta keskussairaalassa toimivia henkilöitä.

Sopimuksen mukaan veloitettavia kustannuksia ovat todelliset henkilötyön kustannukset sivukuluineen, matkakustannukset sekä hallinnointikustannukset. Toisessa sairaalassa työskentelevälle erikoislääkärille maksetaan työantajan kanssa tehdyn virkamääräyksen tai työsopimuksen mukainen palkka tehdyiltä työpäiviltä.

Erikoislääkärille, joka käy hoitamassa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä toisessa sairaalassa, maksetaan 75,00 euron lisäpalkkio jokaiselta kokonaiselta työpäivältä. Sopimuksen mukaan työmatkat eivät ole työaikaa.

Työnjohdosta yhteistoimintasopimuksessa on sovittu seuraavasti: Työskennellessään keskussairaalassa Hyvinvointikuntayhtymän erikoislääkärit toimivat Sairaanhoitopiirin asianomaisen erikoisalan ylilääkärin alaisuudessa.

Työskennellessään Forssan sairaalassa Sairaanhoitopiirin erikoislääkärit toimivat Hyvinvointikuntayhtymän erikoissairaanhoidon johtavan lääkärin alaisuudessa.

Erikoisalakohtaisissa sopimuksissa on jonkin verran eroavuuksia, mutta pääperiaatteet ovat kuitenkin samanlaiset. Eroa on toki myös potilaissa, joten potilaskohtaisen kustannuksen laskeminen ei välttämättä aina kuvaa todellista tilannetta, verratuksi kun tulee ”omenoita ja appelsiineja”.

Anttila viittaa kirjoituksessaan tietolähteekseen ”kattavan selvityksen”. Siihen olemme toki sairaanhoitopiirissäkin valmiita tutustumaan ja pohtimaan, miten asioita parhaalla tavalla voitaisiin ratkaista, jos merkittäviä kustannus- tai laatueroja todella on.

Uusimmat

Fingerpori

comic