Mielipiteet

Mielipide: Taistolaisuuden tähteinä jäljellä vielä kaksi puoluetta

Neuvostoliittoa ei juuri kritisoitu pahimpina suomettumisen vuosina.

Suomessa elettiin 70- ja 80 luvuilla voimakasta, niin sanottua suomettumisen aikaa, joka merkitsi Neuvostoliiton myötäilyä joka käänteessä. Toisin sanoen Neuvostoliittoa ei arvosteltu virallisella taholla mistään, ei edes silloin, kun Neuvostoliitto miehitti Tsekkoslovakian vuonna 1968.

Tsekkoslovakian miehitys oli seurausta maan yrityksestä vapautua stalinismista ja omaksua itsenäisempi rooli Neuvostoliiton johtamassa Kommunistisessa blokissa.

Tuo kyseinen tapahtuma voimisti sisäistä oppositiota Suomen Kommunistisessa Puolueessa, kun silloinen SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarinen tuomitsi mainitun miehityksen. Puheenjohtajuutta tavoitteleva, myöhemmin varapuheenjohtaja Taisto Sinisalo antoi miehitykselle täyden tukensa ja piti sitä Tsekkoslovakian vapauttamisena fasistisesta ja vastavallankumouksellisesta toiminnasta.

Edellämainitun jakaantumisen jälkeen Suomen Kommunistisessa Puolueessa toimi käytännössä kaksi toisiaan vieroksuvaa ryhmittymää, saarislaiset ja taistolaiset (Taisto Sinisalon mukaan). Jälkimmäiset pitivät itseään puhdasoppisina kommunisteina, joille kommunismi oli kehittynein ja korkein yhteiskuntamuoto, jossa tuotantovälineet ja hyödykkeet oli otettu yhteiskunnan haltuun ja olisivat siten (näennäisesti) yhteisomistuksessa, ja jossa ihmisen kaikki tarpeet tyydytettiin kunkin tarpeiden mukaan.

Heitä (taistolaisia) nimitettiin myös stalinisteiksi siksi, koska he hyväksyivät jopa Stalinin hirmuteot tarpeellisina toimenpiteinä kommunismin rakentamisessa. Heidän esimerkillisin yhteiskunta oli Neuvostoliitto, jonka osaksi Suomi tuli heidän periaatteidensa mukaisesti liittää.

Kommunistien sisäiset erimielisyydet johtivat siihen, että 1980-luvun puolivälissä taistolaisten ryhmä erosi puolueesta ja muodosti Suomen Kommunistinen Puolue Yhtenäisyys -puolueen. Hieman myöhemmin saarislaiset puolestaan perustivat emojärjestönsä SKDL:n kanssa uuden puolueen Vasemmistoliiton, joka tunnetaan nykyisin samannimisenä.

Tällä hetkellä taistolaisten jäänteinä voidaan pitää kahta puoluetta. Toinen on Suomen Kommunistinen Työväenpuolue, joka ei ole puoluerekisterissä, koska se ei ole saanut kerättyä tarpeellista määrää kannattajia päästäkseen puoluerekisteriin. Se julkaisee sanomalehteä Työkansan Sanomat.

Toinen noista puolueista on Suomen Kommunistinen Puolue, joka kuuluu puoluerekisteriin, mutta silläkään ei ole edustajia Suomen eduskunnassa. Puolueen lehti on nimeltään Tiedonantaja, joka on ilmestynyt jo 60-luvulta alkaen. Yhteistä noilla lehdillä on esimerkiksi kaikkien maanpuolustukseen liittyvien hankintojen vastustaminen. Varsinainen kauhistuksen aihe noille puolueille on Suomen mahdollinen liittyminen puolustusliitto Natoon.

Erityisesti tulilinjalla ovat olleet Suomen hävittäjähankinnat. Noiden piirien sanoma on ollut ( joskaan ei suoraan sanottuna), että Venäjän Suhoi-hävittäjät hoitaisivat Suomen ilmavalvonnan sivutöinään.

Mainitakkoon vielä, että taistolaista ajattelua esiintyy myös jonkin verran eduskuntapuolueissakin, joka on näkynyt esimerkiksi äänestyskäyttäytymisenä hävittäjien hankintakysymyksessä ja Suomen hakiessa Nato jäsenyyttä.

Uusimmat

Fingerpori

comic