Mielipiteet

Mielipide: Tekoälyä ei vielä ole saati sitten luomuälyä

Kirjoittajan mukaan psykiatrista tukea tarvitsevista on tullut saalistuksen kohde. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tieteen tukeman käsityksen mukaan subjektiivisen tietoisen mielen olemassaolo päättyy aivokuolemaan ja ruumis redusoituu materian kiertokulkuun; mitään ikuista sielua ei jää kummittelemaan tämän- eikä tuonpuoleisuuteen.

Kun toimivia aivoja ei enää ole, ei myöskään voi olla niiden tuottamaa toimintaa eli mieltä. Valvetilan lisäksi on muita tietoisuuden tasoja: unitila, tajuttomuus ja kooma, joista voi herätä valvetilaan, mutta aivokuolema sammuttaa valot lopullisesti.

Valitettavasti aivojen toiminnallisesta kokonaisuudesta ei kenelläkään ole vielä hajuakaan, vaikka yksityiskohtaista tietoa onkin olemassa valtava määrä. Tosin siitä suurin osa liittyy sensoristen ja motoristen toimintojen yksityiskohtiin, jotka eivät vielä nouse tietoisuuden tasolle.

Primitiivinen tietokonemetafora hallitsee edelleen niin kognitiivista psykologiaa kuin osin myös neurotiedettä, vaikka mitään tietokoneen kaltaisia rakenteita ei aivoista ole löytynyt.

Tietoisuus ei ole välttämättä vain elollisten olioiden ominaisuus. Kunhan kognitiivinen neurotiede etenee riittävän pitkälle eli ymmärretään miten aivoiksi kutsuttu kone toimii, on mahdollista rakentaa myös ajatteleva artefakti. Tämä pudottaa lopullisesti pohjan uskonnoilta eli osoittaa henkimaailman sielun tarpeettomaksi myös käytännössä.

Neuromorfisten koneiden kehittämisen myötä on lupa odottaa, ettei jatkossa enää yritetä kuvata aivoja perinteisenä tietokoneena vaan yritetään kehittää koneita, jotka toimivat aivojen tavoin. Niin aivot kuin todellinen tekoäly – jota ei siis vielä ole – ovat koneita, jotka muodostavat todellisuudesta virtuaalisen mallin vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa.

Mitään suoraa telepaattista yhteyttä todellisuuteen ja sen olioihin ei ole. Tieto todellisuudesta mielen virtuaalisen mallin muodostamiseksi on hankittava omia ja muiden olioiden toimia sekä niiden seurauksia havainnoimalla.

Käyttäytyminen mukaan lukien ajattelu on näiden mallien toimintaa. Tietoisuus on tämän toiminnan tuottama kokonaisaistimus olion dynaamisesta psykofyysisestä olotilasta, mikä ilmenee jatkuvana mielikuvien virtana.

Tietoisuus on siten materian järjestymisen eli neuronien organisoitumisen emergentti ilmiö. Sitä ei voi paikantaa yksittäisiin neuroneihin tai neuronien ryhmiin vaan koko aivokuoren ja kuoren alaisten rakenteiden organisoituun yhteistoimintaan.

Kaikenlainen zombi-ajattelu, että voisi olla tietoisen olion tavoin toimiva olio ilman tietoisuutta on absurdia. Jos tietoisuus poistetaan oliosta, poistetaan samalla myös toiminnallisuus.

Materiaalinen mieli on olion tietoisen toiminnan edellytys. Aivojen neuronien materiaaliset prosessit toteuttavat sen ongelmitta, eikä siihen liity mitään dualismin sielun kaltaista psykofyysistä ongelmaa.

Tietoisuus todellisuudesta lisääntyy ja kirkon jäsenmäärä hupenee. Valitettavasti sen ohessa kaikenkarvaiset uushenkiset liikkeet ja lahkot ovat haistaneet markkinaraon rahastaa helposti höynäytettäviä.

Psykiatrista tukea tarvitsevista on tullut saalistuksen kohde. Puuttuuko poliitikoilta luomuälyä? Mikseivät he uskalla puuttua tähän ja miksi siihen läheisesti liittyvä puoskarilaki on edelleen säätämättä? Jääkö se säästämättä vielä tälläkin hallituskaudella?

Uusimmat

Fingerpori

comic