Mielipiteet

Mielipide: Uskonnon harjoittamista ei ole syytä kouluissa jatkaa – Opetuksen tulee olla OPS:n mukaan sitouttamatonta

Opetuksen tulee olla opetussuunnitelman mukaan uskonnollisesti, katsomuksellisestri ja puoluepoliitisesti sitouttamatonta.

Tietääkö Lounais-Hämeen koulutuksen järjestäjät – esimerkiksi Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta – sen, että niiden oppilaitosten on mahdollista keskittyä pelkästään uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamattomaan toimintaan omalla päätöksellään?

Mikä on nyt tilanne alueen kunnissa? Vieläkö opetustoimen niukkoja resursseja haaskataan toimintaan, joka ei kouluille lain mukaan kuulu, josta seuraa vain harmeja ja jopa syrjintää. Tietääkö vanhemmat, että he voivat vapauttaa lapsensa koulujen uskonnollisesta toiminnasta ja vaatia sille laadukasta vaihtoehtoa?

Vielä 1800-luvulla jumalanpalveluksiin piti jalkapuurangaistuksen uhalla osallistua. Enää se ei ole pakollista edes ev.-lut. kirkon jäsenille. Enää ei perheiden viikonlopun vieton tapoihin kuulu kirkossa käynti sunnuntaisin. Enää ei aikuisten työpaikalla ole jumalanpalveluksia eikä hartaushetkiä. Miksi lapsia kuitenkin pakotetaan koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana osallistumaan jumalanpalveluksiin ja hartauksiin? Aikovatko koulutoimen päättäjät edelleen liitää ev.-lut. seurakunnan jumalanpalveluksia ja hartauksia lukuvuoden 2022–23 toimintaan koulupäivien aikana? Jos näin on, voit sanoa: ei kiitos. Tai vain ei ilman kiitoksia.

Voit vaikuttaa poliittisiin päättäjiin epäkohdan korjaamiseksi. Ilman kansalaisten reagointia kirkon kuristusote kouluista vain tiukkenee. Myös kaikissa tulevissa vaaleissa on syytä tarkistaa ehdokkaiden kannat koulun ja kirkon suhteen järjestämisestä. Surullinen esimerkki on, ettei Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ole vieläkään käsitellyt kuntalaisaloitteita, jossa esitettiin kirjaston käyttämistä kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräyksessä. Panee miettimään, voiko kuntalaisaloitteen jättää lakia rikkomatta kokonaan käsittelemättä.

Poliittisten päättäjien motiiveja ja tekemisiä on siis syytä tarkasti seurata. Uskonnon harjoittamista ei ole syytä kouluissa jatkaa. Mikäli näin kuitenkin päätetään tehdään, on koululle ja varhaiskasvatuksessa päiväkodille mahdollista ilmoittaa, että lapsi ei osallistu ev.-lut. kirkon tai minkään muunkaan yhteisön uskonnollisiin tilaisuuksiin. Laki ja opetussuunnitelma eivät velvoita ev.-lut. kirkon jumalanpalvelusten ja hartauksien liittämiseen koulupäivien ohjel maan. Opetuksen tulee opetussuunnitelman mukaan olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”.

Lapsi voi ilmoituksen jälkeen osallistua kaikille sopivaan sitoutumattomaan toimintaan. Mitä useampi osallistuu neutraaliin vaihtoehtoon, sitä varmemmin koulu joutuu järjestämään kaikille sopivaa, laadukasta ohjelmaa. Uskonnon harjoituksen lopetus lopettaisi myös tarpeen järjestää monia rinnakkaisia ohjelmia, eikä enää pakottaisi huoltajia ilmaisemaan lastensa kautta perheen suhtautumista uskontoihin tai uskonnottomuuteen, jotka ovat arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suojan piirissä. Se lopettaisi myös tarpeen jakaa oppilaita ja päiväkotilapsia rinnakkaisilla ohjelmilla ryhmiin minkään uskonnon tai kirkon tilaisuuksien takia, vaan kaikki voisivat keskittyä saman lakisääteisen, opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Raimo Rintamäki

Uusimmat

Fingerpori

comic