Mielipiteet

Mielipide: Vastaus Ilppo Aaltoselle – Eikö meidän nyt kannattaisi tehdä asiat omaleimaisemmin täällä Forssassa, että saisimme suunnanmuutoksen aikaan?

Forssan kaupungintalo kaipaa hallintojohtajaa ja kaupunki suunnanmuutosta. Kuva: Tapio Tuomela / FL
Forssan kaupungintalo kaipaa hallintojohtajaa ja kaupunki suunnanmuutosta. Kuva: Tapio Tuomela / FL

Ilppo Aaltonen otti kantaa erittäin tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan Forssan Lehdessä 21.3.22. Hän oli kirjoituksessaan sitä mieltä, että useat suomalaiset kaupungit ovat palkanneet elinkeino-, markkinointi- tai viestintäjohtajan hankkiakseen paikkakunnalle uutta elinkeinoelämää, eikä Forssan kaupunki näin tee. Hän kyseenalaisti hallintojohtajan rekrytoinnin ja oli sitä mieltä, että Forssan kaupungin päättäjät ovat nostaneet kädet pystyyn tyytymällä vain parantamaan paperien pyörittämistä. En halveksisi paperien pyörittäjiä, koska heitä todella tarvitaan. Kaipaamme hallintojohtajaa, joka on vahva kuntalain ja kuntaprosessien osaaja.

Ensisijaisesti kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen tehtävänä on koordinoida ja etsiä uusia elinkeinoelämän hankkeita ja yrityksiä Forssan kaupunkiin. Hänen apunaan toimii Forssan Yrityskehitys (FYK), jonka hallituksen puheenjohtajana on Jaana Lähteenkorva ja varapuheenjohtajana Kaisa Lepola (kaupunginvaltuuston pj). Hämeen liitto on myös tärkeässä maakunnallisessa roolissa elinkeinoelämän kehittämisessä. Hämeen liiton hallituksessa ovat Forssasta Kaisa Lepola ja Mika Penttilä (kaupunginhallituksen pj.). Hämeen Ammattikorkeakoulun hallituksessa Jari Marjamäki edustaa Forssaa. Forssan kaupungissa on myös aloittanut tammikuussa 2022 uusi työ- ja elinvoimalautakunta. Jokaisessa edellä mainitussa organisaatiossa elinkeinoelämän kehittäminen on tärkeässä roolissa ja edellä mainituilla avainhenkilöillä on keskeinen rooli siinä, että Forssan kaupungin strategiset elinkeinoelämän tavoitteet saavutetaan.

Forssan kaupunkistrategiassa (2019) on mittavat tavoitteet, joiden saavuttamiseksi tarvitsemme kaikkia mahdollisia tahoja. Tavoitteena v.2030 on olla 30 000 asukkaan kaupunki (nyt 16 800 as.), uusien yritysten määrä on kasvanut (laskenut), kestävän kehityksen työpaikkojen määrä on tuplaantunut (pysynyt samana), yrittäjien tyytyväisyys kunnan elinkeinotoimintaa kohtaan on kasvanut (laskenut), keskustan elinvoimaisuus on kasvanut mitatusti (laskenut) (mittarina tyhjät liikehuoneistot). Näiden tavoitteiden saavuttaminen on yhä kauempana, eikä Forssan kaupungin tulevaisuus näytä valoisalta tavoitevuonna 2030 ellemme laita nopeasti suurempaa vaihdetta päälle. Olemme menossa vain taaksepäin. Siksi Ilppo Aaltosen kirjoitus herätteli ainakin allekirjoittanutta.

Mitä teemme väärin? Tähän asti olemme tehneet kaikki asiat täysin samalla tavalla kuin muissakin kunnissa. Sama konsultti on kiertänyt kaikki kunnat ja kertonut samat ohjeet: Koska teiltä ovat kohta rahat loppu, supistakaa palvelutarjontaa, rakentakaa iso koulu ja lopettakaa kaikki muut koulut ympäriltä, vähentäkää kulttuuri- ja liikuntapalveluista, vähentäkää henkilöstöä jne. Olemme joutuneet pahaan kierteeseen.

Eikö meidän nyt kannattaisikin tehdä asiat omaleimaisemmin täällä Forssassa, että saisimme suunnanmuutoksen aikaan? Lisäisimme palvelutarjontaamme, kohtelisimme henkilöstöämme paremmin, emme lakkauttaisi kouluja, satsaisimme kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, sekä arvostaisimme jo olemassa olevien yritysten panostuksia Forssaan. Muuttaisiko Forssaan asukkaita, jos erottuisimme kuntajoukosta ja tarjoaisimme parempaa elämää, olisimme omaleimaisempia ja ennakkoluulottomampia? Tulisiko Forssaan lisää uusia yrityksiä, jos meillä olisi osaavaa työvoimaa? Hyvä tulee aina hyvän luo. Meidän tulisi olla myös uskottavampi kumppani yrityksille ja turvallinen kaupunki asukkaille. Kiitos Ilppo Aaltoselle keskustelunavauksesta. Keskustelu jatkukoon!

Uusimmat

Fingerpori

comic