Mielipiteet

Mikä hinku ja tarve ajaa politiikassa muita solvaamaan? Maahanmuuttopolitiikasta voi keskustella myös asiallisesti

Kuva: Soile Toivonen
Kuva: Soile Toivonen

Perussuomalaisten forssalainen kaupunginvaltuutettu Pia Kuparinen käsittelee oikeuslaitostamme tavalla, joka vaatisi lukuisia kommentteja ja oikaisuja (FL 13.10.). Puutun vain muutamiin väitteisiin.

Kuparisen mukaan Jussi Halla-aho on joutunut vainon kohteeksi. Korkein oikeus on antanut Halla-aholle tuomion lain rikkomisesta. Hänen asiansa on siis käsitelty useammassa oikeusasteessa. Kyse ei ole vainosta, vaan normaalisti edenneestä prosessista ja sen kautta syntyneestä tuomiosta.

Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan. Asiaa ei ole kuitenkaan käsitelty oikeudessa, joten lopputulosta on ennenaikaista arvioida.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tuomion osalta Kuparinen vetoaa kansalaisten viesteihin, joita Tynkkynen vain on välittänyt julkisuuteen. Vaikuttaa vastuun siirtämiseltä, jota lakiteksti ei kuitenkaan hyväksy. Tuomio perustuu rikoslain pykälään, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Oulun käräjäoikeus totesi Sebastian Tynkkysen tuomitessaan, että maahanmuuttopolitiikasta voidaan keskustella myös asiallisesti, ilman solvaamista ja panettelua. Sananvapaudesta elävät toimittajat, kirjailijat ja kustantajat eivät ole kokeneet rikoslain kiihottamispykälää ongelmaksi. Perussuomalaisia se hiertää jatkuvasti kivenä kengässä.

Mikä hinku ja tarve ajaa politiikassa muita solvaamaan? Ja miksi se koetaan niin arvokkaaksi päämääräksi, että sen vuoksi pitäisi lakiakin muuttaa?

On olemassa myös helpompi, nopeampi ja miellyttävämpi ratkaisu. Siihen riittää yksi ohje, jonka kiteytti Juice Leskinen: ”Ollaan ihmisiksi.”

Uusimmat

Fingerpori

comic