Mielipiteet

Mikä on totta?

Maakuntaliitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä, joka toimii aluekehitysviranomaisena ja vastaa Kanta-Hämeen yleisestä kehittämisestä sekä alueensa maakuntakaavoituksesta. Siis koko maakunnan kehittäjä. Maakuntien tehtäväkenttä laajenee näillä näkymin merkittävästi tulevaisuudessa.

Sote-palveluiden on tarkoitus siirtyä vuonna 2023 maakunnan vastuulle. Se tarkoittaa myös, että yli 60 % kuntien budjeteista siirtyy maakunnan vastuulle. Jatkossa valmistellaan mahdollisesti laaja-alaisempia maakuntia. Näistä syistä peruskuntien kanssa on käytävä keskustelu sairaaloiden välisestä työnjaosta ja sote-palveluverkosta ja niistä on oltava päätökset ennen kuin sote tulee. Tätä keskustelua ovat vaatineet jo helmikuussa Forssan seudun neljä maaseutukuntaa ja Hyvinvointikuntayhtymä. Sairaaloilla ja sote-palveluilla on erittäin iso merkitys jokaisen seutukunnan elinvoimalle. Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kirjoitti FL 6.6.20 minun kirjoitukseni hänen yhteydenotoistaan joihinkin kunnanhallitusten puheenjohtajiin olevan perätöntä. Miksi sitten jotkut kunnanhallitusten puheenjohtajat ovat näin kertoneet? Mikä on totta?

Maakuntaliiton edunvalvonnan tulee koskea koko maakuntaa, sen kaikkia kolmea seutua. Voimallisesti on ajettu tärkeää raidehanketta. Forssan seutu on luonnollisista syistä sen hankkeen ulkopuolella. Maakuntaliitolla on merkittävä rooli myös sote-valmistelussa. Myös Forssan ja Riihimäen seuduilla on oltava merkittävä osuus siinä. Nämäkin seudut tarvitsevat kattavat erikoissairaanhoidon lähipalvelut omissa sairaaloissaan. Näkemämme kaavailut palveluverkosta siten, että koko maakunnassa olisi tulevaisuudessa vain kolme terveyskeskusta: Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, on antanut aihetta epäuskoon ja pelkoa maaseutukuntien sote-palvelujen häviämisestä yhä kauemmas.

Peräänkuulutan maakunnan tasapuolista kehittämistä. Koko maakuntaa on kehitettävä, ei vain sen keskuskaupunkia. Koska viimeksi on saatu jotain maakunnan taholta esimerkiksi Forssan seudulle? Julkisuudessa ollaan huolissaan seutumme väkiluvun laskusta ym. Konkreettiset teot, joissa maakuntaliitto olisi mukana, puuttuvat.

Maakuntajohtajankin on ymmärrettävä ja arvostettava erilaisia mielipiteitä. Toistaiseksi ainakin 11 kuntaa maakunnassamme ovat itsenäisiä ja tekevät omat päätöksensä. Myös kuntien sisällä on asioista erilaisia näkemyksiä. Nyt tarvitaan avointa keskustelua työnjaosta kolmen sairaalan kesken ja sote-palveluverkosta maakunnassamme. Keskustelu olisi pitänyt jo käydä. Tässä keskustelussa on oltava peruskunnat mukana. Ei niin, että asioista sovitaan kabineteissa, joissa ovat henkilöt, joilla on sopivat mielipiteet joihinkin tarkoitusperiin sopien.

Olen maakuntajohtajalle suoraan tuonut viestiä, että nyt tarvitaan avointa keskustelua peruskuntien kanssa esh:n työnjaosta sekä sote-palveluverkosta, mikäli luottamuksella halutaan asioita edistettävän. Viestiäni on luvattu viedä eteenpäin. Odotan edelleen, milloin jotain konkreettista asian tiimoilta tapahtuu. Ilman yhdessä kuntien kanssa sovittua erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä sote-palveluverkkoa on erittäin vaikeaa sitoutua mihinkään konkreettiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic