Mielipiteet

Mitä ovat raha ja helikopteriraha?

Yleisesti luullaan, että yksityiset pankit lainaavat edelleen vain sinne talletettua rahaa. Todellisuudessa ne luovat rahan täysin tyhjästä myöntämällä lainoja varoista, joita niillä ei ole. Lähes kaikki raha syntyy siten, että asiakkaan tilille vain kirjataan lainaa vastaava summa. Vastaavasti rahaa häviää kierrosta, kun laina maksetaan takaisin. Suurin osa rahasta on täten velkaa; vain katteettomia numeroita tietojärjestelmissä. Valtioiden luomat kolikot ja setelit ovat vain pieni murto-osa maailman kierrossa olevasta rahasta.

Politiikka ja talous on nykyisissä yhteiskunnissa erotettu toisistaan. Talousoligarkia eli talousharvainvalta sanelee reunaehdot poliittiselle päätöksenteolle – markkinat määräävät. Talousdemokraattisen ajattelun mukaan talous- ja rahavallan tulisi olla demokraattisessa hallinnassa. Talousdemokratian kannattajat vaativat useita rinnakkaisia uudistuksia. Yksi tärkeimmistä on rahareformi eli rahanluontivallan siirtäminen yksityisiltä pankeilta valtion yksinoikeudeksi, jolloin rahan määrästä ja rahapolitiikasta voidaan päättää demokraattisessa ja riippumattomassa toimielimessä.

Toinen juuri nyt kiinnostava talousdemokratian uudistusidea on elvyttävä kansalaisosinko eli elvytys suoralla rahoituksella, helikopterirahalla. Yksinkertaisuudessaan ideana on antaa keskuspankin elvytysraha pankkien asemasta suoraan reaalitalouteen eli kansalaisille. Se kiihdyttää kulutusta ja nostaa inflaatiota, minkä seurauksena odotettavissa oleva hintojen ja korkotason nousu rohkaisee yrityksiä investoimaan aikaisemmin eli rahan ollessa vielä halpaa kuin myöhemmin, kun se on kalliimpaa.

Wikipedian mukaan ilmaus helikopteriraha tulee Milton Friedmanin metaforasta, jossa helikopterista tiputetaan seteleitä kansalaisten poimittaviksi. Helikopterirahaan voidaan turvautua elvytystä kaipaavassa tilanteessa, jossa ohjauskorko on jo nollassa ja on samanaikaisesti taantuma. Ben Bernanken mukaan helikopterirahaa voidaan aina käyttää myös välttämään deflaatio, joten sillä voidaan myös ohjata inflaatiota kohti keskuspankin noin kahden prosentin tavoitetta.

Finanssikriisi 2008 herätti Suomessakin vaatimukset demokratian ulottamiseksi myös talouteen ja 2009 perustettiin Suomen Talousdemokratia ry, joka on osa kansainvälistä rahareformiliikettä (International Movement for Monetary Reform). Talousdemokratian nettisivuilla käytetään edellä mainitusta suorasta rahoituksesta termiä elvyttävä kansalaisosinko. Ideana on, että keskuspankin määrällinen elvytys suunnataan finanssimarkkinoiden sijaan reaalitalouteen joko suoraan kansalaisille tai valtiolle. Kansalaisosingon hyötyinä on inflaatiotavoitteen saavuttaminen, kysynnän lisääminen, osakekuplien ehkäiseminen, tasa-arvon lisääminen ja finanssipolitiikan rajoitteiden välttäminen.

Elvyttävän kansalaisosingon kannattajia ovat mm. Milton Friedman (taloustieteen nobelisti), Ben Bernanke (Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja), Jeremy Corbyn (Iso-Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja) ja Olivier Blanchard (IMF:n pääekonomisti). EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ei myöskään ole poissulkenut ideaa, mutta sen käyttöä ei vielä nähty 12.9.2019, kun EKP sen sijaan päätti laskea pankkien talletuskoron -0,5 prosenttiin ja aloittaa arvopaperien oston markkinoilta 20 miljardin euron kuukausivolyymilla kunnes korot alkavat nousta. Ehkä helikopteriraha otetaan käyttöön vasta, kun mikään muu ei enää auta.

 

Fingerpori

comic