Mielipiteet

Mitä tarkoittaa, että kiltteyden aika on Tammelassa ohi? – Kunnanjohtajan on tehtävä kuntalaisten kannalta ikäviä päätösesityksiä

Kuva: Pessinen Seppo
Kuva: Pessinen Seppo

Kunnanjohtajalla on virkavastuu päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vastuu edellyttää valmistelemaan ja esittämään myös päätöksiä, jotka herättävät voimakkaita tunteita kuntalaisten keskuudessa. Tyypillisesti tällaisia ovat esitykset koulujen lakkauttamisesta.

Näistä esityksistä saamani palaute on ollut usein melko rankkaa ja jopa henkilökohtaisuuksiin menevää. Osaksi siitä syystä olen siirtänyt palveluverkkoon liittyviä päätösesityksiä tuonnemmaksi. Valitettavasti Tammelan kunnan taloudellinen tilanne ei ole korjaantunut itsestään eikä sivusta seuraamalla, vaan suunnan muuttuminen edellyttää niin minulta kuin päättäjiltäkin astumista epämukavalle alueelle.

Arvostan suuresti Martti Puran kokemusta pitkäaikaisena kunnanjohtajana ja vaikutusvaltaisena mielipidevaikuttajana. Uskon hänellä olevan syvä ymmärrys taustoista, mitkä johtavat kunnanjohtajan tekemään kuntalaisten kannalta ikäviä päätösesityksiä. Seuraavassa lukuja ja faktoja, jotka selittävät esitykset veronkorotuksesta ja palveluverkon karsimisesta.

Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset ovat olleet yhteen laskettuina yli 3 miljoonaa euroa alijäämäisiä. Näinä vuosina kunnan vuosikate ei ole riittänyt poistoihin, vaan kunta on velkaantunut ylläpitäessään nykyistä palveluverkkoa ja palveluita. Kunta elää siis yli varojensa ja velkaantuu.

Myös kuluvan vuoden talousarvio on raskaasti alijäämäinen, lähes 1,5 miljoonalla eurolla. Ensi vuoden talousarvion lähtökohdat eivät edellisistä vuosista poikkea ja alijäämäkierre uhkaa jatkua. Kierteen katkaisemiseksi on laadittu viiden viime vuoden aikana kolme erillistä talouden tasapainottamisesitystä. Näissä esityksissä on yksilöity toimenpiteet, joilla kunnan talouden suunta saadaan kääntymään kestävälle uralle. Esimerkkinä vuonna 2018 valmistunut talouden tasapainottamisohjelma, joka on julkinen asiakirja ja jokaisen kuntalaisen käytettävissä.

Syyskuun valtuustoseminaarissa esittelin kunnanvaltuutetuille neljä skenaariota kunnan talouden tulevaisuudesta. Lähtökohtana näissä skenaarioissa oli kunnan itsenäisyyden turvaaminen katkaisemalla alijäämäkierre. Se tarkoittaa noin 2 miljoonan euron kulujen leikkaamista, eli palveluverkkoon ja kuntalaisille tuotettuihin palveluihin puuttumista. Näin merkittävä leikkaaminen ei ole kuitenkaan realistinen tavoite.

Siksi esitinkin valtuutetuille ratkaisuksi veronkorotuksia ja palveluverkon karsimista. Veronkorotusten suuruus vaikuttaa siihen, kuinka paljon palveluverkkoa on karsittava.

Asetin tavoitteeksi, että veronkorotuksilla tehdään yksi miljoona ja leikkauksilla toinen miljoona. Toimintakuluja on mahdollista leikata lyhytaikaisesti esimerkiksi käynnistämällä YT-menettely tai tekemällä pidempiaikaisia ratkaisuja karsimalla palveluverkkoa. En itse kannata YT-menettelyjä ja niiden kautta tapahtuvia irtisanomisia. Kunnan taloutta on johdettava pitkäjänteisesti, eivätkä YT-menettelyt muuta toimintakulurakennetta pysyvästi, toisin kuin palveluverkkoon tehtävät ratkaisut.

Allekirjoitan Martti Puran näkemyksen avoimuuden lisäämisestä. Toivon todella, että kuntalaisille kerrotaan vaalikentillä avoimesti kunnan talouden tilanteesta. Toivon myös, että kuntalaisille esitetään ratkaisuja taloudellisen tilanteen kääntämiseksi. Näitä esittäessä on hyvä muistaa, että kunnalta uupuu noin kaksi miljoonaa euroa. Olen mielelläni mukana keskusteluissa – ja jos korona estää kasvokkain tapahtuvat tilaisuudet, niin Teamsillakin se onnistuu.

Tammelan kunta on lisännyt avoimuutta esimerkiksi Facebook-liven muodossa. Kuukausittain lähetyksissä avataan kuntalaisille valmistelussa olevien ratkaisujen taustoja ja annetaan mahdollisuus kysyä ja vaikuttaa valmistelussa oleviin asioihin.

Kunta onkin saanut kiitosta sosiaalisen median näkyvyydestä ja kuntalaisten osallistamisesta. Tästä esimerkkinä Tammelan kunta on myös kutsuttu mukaan neljän muun kunnan kanssa Maaseudun sivistysliiton, Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton Kestävä maaseutu -yhteishankkeeseen.

Summa summarum. Kunnanhallituksen esitys veronkorotuksista on vastuullinen ja kokoluokaltaan riittävä. Mikäli valtuusto asettuu kunnanhallituksen esityksen kannalle, kunnan talouden suunta kääntyy kohti kestävyyttä. Uskottavuutta lisää valtionosuuksien ennustettu kasvu ja kunnan sote-kulujen ennustettu lasku. Vastuullisella päätöksellä turvataan kuntalaisten palvelut ja saadaan hyvää harkinta- ja valmisteluaikaa palveluverkon leikkauksiin sekä mahdollisten YT-menettelyiden käynnistämiseen.

Kalle Larsson
Tammelan kunnanjohtaja

Uusimmat

Fingerpori

comic