Mielipiteet

Mitä vanhalle tuulivoimalalle käy?

Tuulivoimaloista valtaosa on kierrätettävää materiaalia. Kuva: Eetu Sillanpää
Tuulivoimaloista valtaosa on kierrätettävää materiaalia. Kuva: Eetu Sillanpää

Julkisuudessa on viime aikoina pohdittu, mitä tuulivoimalalle tapahtuu, kun sen käyttöikä umpeutuu. Huolta on herättänyt tuulivoimaloiden kierrätettävyys ja se, kenen vastuulle tuulivoimalan purkaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat.

Molemmat ovat tärkeitä kysymyksiä, ja niistä on hyvä puhua jo siinä vaiheessa kuin tuulivoimaloita suunnitellaan.

Tuulivoimalasta valtaosa eli jopa 90 prosenttia on kierrätettävää, rahanarvoista materiaalia.

Tällä hetkellä voimaloista kaikki muut osat ovat helposti kierrätettäviä, paitsi tuulivoimalan lavat. Ne ovat pääosin lasikuitua, jota käytetään tuulivoimaloiden lisäksi monella muullakin toimialalla kuten vene-, eriste- ja rakennusteollisuudessa.

Pääosin lasikuitua kierrätetään hyödyntämällä sitä sementin valmistuksessa. Suomessa uusiokäyttökohteita lasikuitumuoville on löytänyt esim. Conenor Oy, jonka kehittämää muovikomposiittimateriaalia voi hyödyntää mm. rakennusteollisuuden tarpeisiin. Sen lisäksi maailmalta löytyy useita kehityshankkeita ja kierrätysratkaisuja saadaan varmasti lisää teknologian ja markkinan kehittyessä tulevien vuosien aikana. Maailman suurin tuulivoimavalmistaja Vestas julkaisi vuoden alussa suunnitelman voimaloista, jotka voidaan kierrättää 100-prosenttisesti.

Tuulivoimalan betoniperustukset voidaan haluttaessa jättää paikoilleen ja maisemoida tai ne voidaan kerätä, murskata ja kierrättää täyttömaaksi. Tuulivoimalan muoviosat voidaan puolestaan hyödyntää energiajakeena.

Voimaloiden metalliosien, kuten teräs, kupari, alumiini ja lyijy, kierrätysaste on nykyisin hyvin korkea ja kierrätyksessä metallista saadaan talteen usein kaikki.

Tuulivoimaloiden purkaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset mietityttävät usein kuntalaisia. Lähtökohtaisesti voimaloiden purkamisesta vastaa niiden omistaja. Tässä on hyvä huomata, että maanomistaja ei ole yleensä voimalan omistaja, vaan maat pääasiassa vuokrataan tuulipuiston omistajan käyttöön.

Purkamiskustannuksiin liittyvää taloudellista riskiä, kuten omistajan ajautumista konkurssiin voidaan pienentää tuulivoimahankkeen yhteydessä perustettavalla purkurahastolla tai purkuvakuudella, josta purkukustannukset tarvittaessa katetaan.

Myös meille tuulivoimatoimijana on tärkeää, että tuulivoimaloiden kokonaisvaikutuksia arvioidaan ja niistä puhutaan. Jokaisella energian tuotantotavalla on omat vaikutuksensa ympäristöön ja asukkaisiin.

Monelle asukkaalle ja kuntapäättäjälle tuulivoiman kokonaisvaikutukset ovat selkeästi plussalla. Tuulivoima nähdään elinvoiman turvaajana, merkittävänä työllistäjänä ja tulonlähteenä sekä hiilijalanjäljen pienentäjänä. Tuulivoimakunnissa myös energian päästöttömyys, puhtaus ja kotimaisuus luetaan eduiksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic