Mielipiteet

Monikylän päätöksenteon taustaa – Talsoilan koulu ei ole liittynyt Monikylän valmisteluun

Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Monikylä on saanut vahvan pohjan ja kantavat seinät nyt harjakorkeuteen. Se on ollut pitkä ja tunteita herättävä investointi. Valtuusto, kaupunginhallitus, sivistys- ja tulevaisuuslautakunta, yhdyskuntalautakunta ja ympäristölupalautakunta ovat tehneet vuosina 2016–2020 yhteensä 40 monitoimikeskusta koskenutta edistävää päätöstä. Heppoisin perustein ja pienin äänienemmistöin hanketta ei ole viety läpi.

Merkittävimpiä päätöksiä ovat olleet valtuuston päätös kesäkuussa 2016, jolloin valtuusto otti vuoden talousarvion investointiosaan 170 000 euron määrärahan monitoimikeskuksen tilahankesuunnittelua varten. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja hanke eteni.  Seuraava merkittävä päätös tehtiin kesäkuussa 2018 valtuustossa äänin 30-13, siinä hyväksyttiin, että Kuhalan, Tölön, Kurjenpesän, Taikatuulen yksiköt kootaan yhteen monitoimikeskukseen. Tällöin valtuusto antoi hallitukselle ja teknisen ja ympäristötoimen toimialalle ohjeen valmistella monitoimikeskuksen rakennuspaikkaa ja rakennustyöt mahdollistavan asemakaavan muutoksen laatimisen.

Seuraava merkittävä päätös oli syyskuussa 2019, jolloin valtuusto hyväksyi Tölön III E-asemakaavamuutoksen. Kesäkuussa 2020 hyväksyttiin 29-14 äänin monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten. Päätöksestä valitettiin.

Syyskuussa 2020 valtuusto teki viimeisimmän päätöksen hyväksyen  äänin 22-21 investointihankkeen kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa ja päätti monitoimikeskuksen rakentamisen aloittamisesta.

Monitoimikeskuksen rakentaminen ja neljän yksikön kokoaminen yhteen kokonaisuuteen on rakenteellinen muutos, jonka avulla saavutetaan käyttötalouden säästöjä tilanteessa, jossa Forssan lapsiluku on jo usean vuoden ajan syntyvyyden osalta dramaattisessa laskusuunnassa. Tehdyllä ratkaisulla käyttötalouden säästöt ovat merkittäviä verrattaessa palvelutuotannon nykyisen neljän lähekkäin olevan yksikön toimintamallin käyttökustannuksiin. Nykyiset kiinteistöt olisivat vaatineet mittavat peruskorjaukset sellaisiin neliömääriin, joita ei tulevaisuudessa tarvita.

Sisäiset vuokrakustannukset kasvatus- ja opetustoimen näkökulmasta ovat merkittävä kustannustekijä, johon Monikylän rakentamisella on vaikutuksia. Uuden energiatehokkaan monitoimikeskuksen ylläpitovuokra on arvioitu samansuuruiseksi kuin tilavuudeltaan sitä pienemmän Tölön koulun ylläpitovuokra, 160 000 € vuodessa. Kuhalan koulu, Taikatuulen päiväkoti, Kurjenpesän päiväkodin ylläpitovuokra vuonna 2019 oli 280 000 €. Henkilöstökustannuksissa kyetään saavuttamaan säästöjä 520 000 € vuodessa. Ammattitaitoisen opetushenkilöstön rekrytoinnissa uusi Monikylä on taatusti rekrytointivaltti.

Monikylä joustavine ja muuntuvine tilaratkaisuineen mahdollistaa erilaiset pedagogiset ratkaisut sekä laadukkaat kasvatus- ja opetusjärjestelyt. Se takaa terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön forssalaisille lapsille ja nuorille vuosikymmeniksi.

Monikylän toteuttamisella tavoitellaan myönteisiä ja mahdollistavia vaikutuksia koko Forssan kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kokonaisuuteen. Laadukkuus, nykyaikaisuus, digitaalisuus, muunnettavuus, esteettisyys ja ennen kaikkea lapsilähtöisyys ovat tavoitteita. Lapset ovat päässet myös osallisiksi suunnitteluun, ja lapsivaikutusten arviointia on tehty päätöksiä tehtäessä. Tavoitteena ei ole ollut suunnitella ahtaita tiloja, eikä tilat ole vain avointa oppimisympäristöä. Tilat mahdollistavat monenlaiset opetusjärjestelyt.

Viime viikkoina hankkeen päälle on pyritty kasaamaan vahvoja epäilyjä ja yhteisestä valmistelusta poikkeuksellisia laskelmia. Tällaisesta viestinnästä on myös kaupunginhallituksessa huolestuneena keskusteltu. Talsoilan koulu ei ole liittynyt Monikylän valmisteluun, mutta yhä vähentynyt lapsilukumme on vaatinut tarkastelemaan kouluverkkoa uudelleen. Tämä jouduttaisiin tekemään, vaikka Monikylää ei olisi päätetty rakentaa. Viranhaltijoilta on pyydetty selvitystä Talsoilan oppilaiden mahtumisesta Monikylään ja muihin lasta lähellä oleviin kouluihin. Yksiselitteinen vastaus monien luotettavien laskelmien jälkeen on, että mahtuu. Se ei kuitenkaan ole päätös lakkauttaa Talsoilan koulua. Talsoila jatkaa nyt toimintaansa. Se on iso ja elinvoimainen lähikoulu monelle lapselle ja perheelle.

Forssalaiset lapset odottavat uutta, esteettistä, nykyaikaista koulua, saleineen, kirjastoineen ja piha-alueineen. On hienoa, että taloudellisesti vaikeana aikana Forssassa kyetään rakentamaan uutta – erityisen ylpeitä voidaan olla siitä, että kilpailutuksissa ja hankinnoissa on onnistuttu seudun yritysten näkökulmasta hyvin. Tässä vaiheessa aikuisten tehtävä on luoda luottamusta, jatkuvan kritiikin sijaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic