Mielipiteet

Monitoimikeskus

Vesa Niininen kirjoittaa täyttä asiaa FL 27.9. monitoimikeskuksesta. Haluan korjata kuitenkin Niinisen käsityksen, että kaikki valtuuston puheenjohtajat olisivat hankkeen kannattajia. Allekirjoittanut on alun alkaen suhtautunut kriittisesti ko. hankkeeseen.

Kriittisyyteni on lisääntynyt vuosien mittaan suorastaan kielteiseksi johtuen monestakin eri syystä, tärkeimpinä syinä kielteisyyteeni pidän mm. seuraavia asioita. Taloudellinen tilanteemme on heikko, johtuen heikosta verokertymästä. Työllisyystilanne ei ota parantuakseen. Väestökato (huoltosuhde heikkenee). Syntyvyyden lasku, sen myötä ikäluokkien voimakas pienentyminen. Kymmenien miljoonien lainoilla yhdellä kertaa yhteen kohteeseen, liikkumavaraa ei jää muihin investointeihin.

Kymmenien miljoonien investointi kerralla luo välittömästi paineita veronkorotuksiin, joka puolestaan heikentää ostovoimaa, mikä on myrkkyä forssalaiselle liiketoiminnalle ja heikentää kaikkien veron maksajien taloudellista tilannetta.

Terveydenhuolto tulee nielemään jatkossa lisää euroja väestön ikääntymisen myötä, jo nyt käydään kiivasta keskustelua ja etsitään ratkaisuja, joilla terveydenhuolto alueellamme turvataan. On vääjäämätön tosiasia, että terveyteen liittyvät kustannukset tulevat nousemaan lähivuosina jyrkästi. Tulevat investoinnit sairaalahankkeisiin ja erilaiset käyttötalouteen liittyvät asiat kustannusten osalta ovat asioita, joista kukaan ei osaa tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa. Joka tapauksessa on varmaa, että joudumme satsaamaan jatkossa terveydenhuoltoon enenevässä määrin veroeuroja.

Ne, jotka monitoimikeskusta ajavat seurauksista välittämättä, uskovat, että lainanhoitaminen voitaisiin toteuttaa käyttötalouden kustannusten säästämisellä eivätkä nähtävästi ymmärrä, mitä se käytännössä tarkoittaa. En myöskään halua, että Forssa ajautuu kriisikunnaksi, näin oli vähällä tapahtua yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella tunnetuin seurauksin.

Mielestäni nyt olisi viisasta ottaa ko hankkeeseen aikalisä muutamaksi vuodeksi ja katsoa rauhassa miten maailman, Suomen ja Forssan talous kehittyvät.

Uusimmat

Fingerpori

comic