Mielipiteet

Monta kysymystä Monikylästä – miten turvataan koulumatkat ja työrauha

Vanhemmat haluavat säilyttää Talsoilan koulun. Kuva: Tapio Tuomela / FL
Vanhemmat haluavat säilyttää Talsoilan koulun. Kuva: Tapio Tuomela / FL

Tölön koulun viereen nousee kovaa vauhtia uusi Monikylä-rakennus, joka suunniteltiin korvaamaan Kuhalan, Tölön, Kurjenpesän ja Taikatuulien perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rakennukset.

Uusi koulu on sinällään hyvä ja kannatettava asia, mutta nyt koko kouluverkkoa ollaan muokkaamassa suuntaan, joka herättää monia ihmettelyjä sekä kysymyksiä.

 

Forssan kaupungin virkamiehet ovat pyrkineet vastaamaan kuntalaisten esittämiin kysymyksiin uudesta kouluverkosta järjestämällä YouTube-tilaisuuksia verkossa.

Tilaisuudet ovat olleet hyvin vaihtelevia, eikä kaikkiin kysymyksiin ole saatu selkeitä vastauksia. Virkamiesten puheissa korostuu lapsimäärän vähenemisen vaikutus kouluverkkoon, mutta huomioitta näissä puheissa jää se tosiasia, että lapsimäärä vähenee jokaisen koulun alueella, ei vain Talsoilassa.

Talsoilan koulussa on tällä hetkellä, ja laskelmien perusteella myös jatkossakin, hyvin elinvoimainen oppilasmäärä, vaikka se muuttuisi jossakin vaiheessa yksisarjaiseksi alakouluksi. Tilanne, jota muissa Forssan kouluissa ei juuri voi sanoa olevan.

Kaupungissamme ollaan siis lopettamassa Talsoilan koulu sen takia, että Monikylään, Vieremään ja Keskurille saadaan tarpeeksi oppilaita.

 

Monikylän valmistuttua kaupungissamme tullaan myös olemaan tilanteessa, jossa meillä on noin kilometrin etäisyydellä toisistaan kaksi yläkoulua.

Virkamiehet ovat siis laittamassa alakouluikäiset oppilaat kaksin- tai kolminkertaiselle koulumatkalle sulkemalla Talsoilan koulu, mutta varmemmin liikkuville yläkouluikäisille sijoitetaan kaksi koulua näinkin lähelle toisiaan.

Kouluverkkoraportin mukaisesti Monikylään ollaan suunnittelemassa alakoulun luokkia, jotka ovat kooltaan 17-25 oppilasta luokkaa kohden, vaikka OAJ:n suositus laadukkaan opetuksen takaamiseksi olisi alle 20 oppilaan luokkakoko.

Samaisesta kouluverkkoraportista näkyy, että Monikylän yläkoululuokat ovat kaikki alle 20 oppilaan luokkia. On aiheellista kysyä, onko todella niin, että alakoululaisten ryhmäkoko halutaan pitää huomattavan paljon suurempana kuin yläkoulussa?

Päätökset tässäkin asiassa tulevat toki tekemään luottamushenkilöt, ja toivottavaa olisikin, että kouluverkon kokonaisuus hahmotetaan, jokaista merkityksellistä asiaa myöten.

Monikylän rakennushankkeeseen liittyy myös monia kysymyksiä. Monikylään ollaan ilmeisesti suunnittelemassa suuria luokkakokonaisuuksia melko pieniin tiloihin, eikä suunnitelmissa ilmeisesti ole ollenkaan ryhmätiloja?

Minkälaisia materiaaliratkaisuja tiloihin ja / tai tilojen väliin tulee? Miten turvataan oppilaiden työrauha, ryhmien jakaminen tai muu monipuolinen koulutoiminta (joka parhaillaan toteutuu hienosti ja toimivasti ainakin Talsoilan koulussa).

Miten Monikylään suunniteltujen yläkoululaisten opetus toteutetaan? Sijaitseeko uudessa Monikylässä kaikki yläkoululaisten tilatarpeet, kuten liikuntasali, teknisen työn tilat, fysiikan/kemian luokat, kotitalousluokat yms.?

Vai onko tarkoitus, että Monikylän yläkoululaiset siirtyvät eri koulujen välillä koulupäivänsä aikana?

Päätöksenteon aika lähenee, eikä kouluverkosta päättäminen varmastikaan ole helpoimmasta päästä. Tämän kirjoituksen kysymyksen ja seikat ovat asioita, joita varmasti jokaisen valtuustossa olevan olisi hyvä pohtia valitessaan mihin suuntaan äänestää kaupunkimme kouluverkon tulevaisuuden menevän.

Uusimmat

Fingerpori

comic