Mielipiteet

Muurarin tyttären mietteitä lähipalveluista – Lastensuojelulapsilla on oikeus omaan lähipalveluun, omaan lastenkotiin

Lastenkoti ja perhetyönkeskus Kaarisilta toimii Isoniityntiellä. Kuva: Tapio Tuomela
Lastenkoti ja perhetyönkeskus Kaarisilta toimii Isoniityntiellä. Kuva: Tapio Tuomela

Monitoimikeskus on rakenteilla sangen vankasti. Paalutuksesta voi päätellä, että savimaa kohtaa haastajansa. Itse uskon, että uusi, muuntuva ja terve talo motivoituneella henkilöstöllä on parasta, mitä lapsillemme voimme tarjota.

Suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin on sillä, millaisia lapsen arjen ympäristöt ovat. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut, koulu, harrastustoiminta tai muu lähiympäristö ja -yhteisöt vaikuttavat paljon lapsen kehitykseen vanhempien ohella. Yksilön humanisoituminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja heidän tavoissaan ilmenevään kulttuuriin. Lapsella on tarve sellaisiin vuorovaikutussuhteisiin, jotka edistävät hänen emotionaalista ja kognitiivista kehitystään.

Päivähoito, esiopetus ja siirtyminen kouluun on ammattitaitoisen henkilöstön käsissä. Parhaimmillaan esiopetus ja koulu muodostavat turvallisen ja johdonmukaisen jatkumon, jossa on sopivasti kasvua ja oppimista kehittäviä muutoksia. Johdonmukainen jatkumo voidaan luoda vain esi- ja alkuopetuksen yhteistyöllä ja jatkumolla, siis niiden ihmisten, ei seinien. Lastensuojelussa siirtymiä kuvataan saattaen-vaihtaen termillä. Tutut ihmiset saattavat lapsen eteenpäin. Nämä solmukohdat ovat niitä, jossa vaaditaan aikuisilta toisen ammattitaidon arvostusta ja yhteistyötä.

Lähipalveluiden säilyttämisestä on kirjoitettu paljon. Koulukeskustelussa haetaan oikeaa vaihtoehtoa. Aloittaessani vuosia sitten lautakuntatyöskentelyn keskusteltiin A2-kielistä. Yksi rehtoreistamme oli avaamassa asiaa ja totesi: ”Ette päätä tässä asiassa vain niiden lasten puolesta, joille vanhemmat valitsevat kieliopintoja. Teidän pitää ajatella kaikkien koulujen lapsia, kokonaisuutta”. Kokonaisuutta ja kaikkia lapsia ajatellaan nytkin, kun lautakunnassa teemme päätöksiä jossakin vaiheessa, kaiken sen tiedon varassa, joka meillä on. Osa tiedoista on sitä, mitä virkamiehistö tuottaa, osa on itse hankittua.

Tässä kaikessa kuohunnassa on yksi lähipalvelu unohtunut. Lastensuojelulapsilla on oikeus omaan lähipalveluun, omaan lastenkotiin. Näillä lapsilla on oikeus samoihin asioihin kuin kotona asuvilla. Kaverisuhteet, läheiset, harrastukset ja koulu omassa kaupungissa.

Tällä hetkellä on paljon muulle sijoitettuja forssalaislapsia, joilla ei ole tätä oikeutta. Muutamassa vuodessa lastenkoti Kaarisilta on muuttunut vastaamaan vain pienen osan tarpeisiin. Tämä pieni osa on niitä lapsia, jotka luultavammin palaavat kotiin perhetyön avulla. Muualle lähtevät haastavammat, pitkää sijoitusta tarvitsevat. Missä on näiden lasten oikeus lähipalveluun? Heiltä ei siirry vain koulupaikka, heiltä siirtyy koko elämä muualle. Eriarvoistamme lapsiamme näin.

Uusimmat

Fingerpori

comic