Mielipiteet

Naftaliinista kaivettuja lauluja

Nimimerkki ”James” on viime aikoina esittänyt tällä palstalla (esim. FL 17.10.) näkemyksiä, jotka todellakin on ”kääritty naftaliinista”, käyttääkseni hänen omaa ilmaustaan. Ilmeisesti tärkeänä herätteenä hänen kirjoituksilleen ovat toimineet Timo Helinin tällä samalla palstalla julkaistut, hallitsemattoman maahanmuuton mukanaan tuomia ongelmia asiallisen kriittisesti käsitelleet kirjoitukset. Olen itse Helinin kanssa suurimmaksi osaksi samaa mieltä, ja tiedän hänen olevan erittäin hyvin perillä esimerkiksi saksankielisen Keski-Euroopan tapahtumista.

On syytä hieman ruotia Jamesin käyttämää retoriikkaa, sillä se vaikuttaa hyvin tunteen ja ideologian läpitunkemalta sekä tosiasioita väheksymään pyrkivältä. On selvää, että nykyään Eurooppaan ”kolmannesta maailmasta” kohdistuva voimakas muuttopaine on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan meille suuria ongelmia. Esimerkiksi riittää mainita siirtolaisuus maista, joiden kulttuureissa ei tunnusteta vaikkapa naisen asemaa meidän tuntemassamme muodossa.

Näihin täysin todellisiin ongelmiin eivät tarjoa ratkaisuja Jamesin viljelemät tunteelliset yleisen tason heitot ”ihmisvihasta” tai ”propagandasta”, puhumattakaan tähän yhteyteen täysin sopimattomista viittauksista holokaustina tunnettuihin tapahtumiin. Nämä heitot itsessään ovat jo propagandistisia. Vaatimukset tiedonsaannin rajoittamisesta Internetin käyttöä kontrolloimalla taas osoittavat Jamesin henkiseksi kodiksi pikemminkin Neuvostoliiton / Venäjän tai Kiinan kuin läntiseen maailmaan kuuluvan Suomen.

Tässä keskustelussa on lisäksi syytä nostaa esiin propagandan käsitteen lisäksi indoktrinaation käsite, jota myös Helin kirjoituksessaan 15.10. nimeltä mainitsematta sivusi. Se ei liene täysin tuttu monille niistä, jotka eivät ole tutustuneet psykologian tai kasvatustieteen perusteisiin. Käsitteellä tarkoitetaan – vaikkapa kouluopetuksen ollessa kyseessä – kuulijan tai oppilaan painostamista tai manipuloimista ottamaan vastaan jokin sisältö annettuna, vailla mahdollisuutta sen kyseenalaistamiseen. Wikipediaa lainatakseni: se on ”tarkoituksellista alaikäisenä pitämistä”. Tästäkin asiasta löytyy vapaasti tietoa Internetistä, mikä ei liene kaikkien mieleen.

Koulussa indoktrinaatiota on valitettavasti esiintynyt aina. Varsinaiseen puheenaiheeseen liittyen muistan itse selvästi 90-luvulla yläasteella tulleeni oman opettajani vaientamaksi ehdotettuani Afrikan ongelmien syyksi liiallista väestönkasvua, joka siis oli ja on tosiasia. Oikea vastaus kuulemma oli länsimaiden harjoittama riisto, eikä asiasta keskusteltu kriittisesti. Sama opettaja vielä laulatti luokallamme ”Kansainvälistä”. Indoktrinaatiota parhaimmillaan tai pahimmillaan. Tämä taannoinen ”Suomeen vai kuoleen”-tapaus on epäilemättä aivan samaa tavaraa, sillä sama ”laulukirja” on ollut käytössä jo pitkään. Eiköhän meidän jo pitäisi kasvaa aikuisiksi ja laittaa 1970-luvun laulut syrjään.

Eräs forssalainen

Uusimmat

Fingerpori

comic