Mielipiteet

Naisasia + miesasia = tasa-arvo

Vuonna 1906 SDP julkaisi vihkosen naiskysymys ja sosialidemokratia, joka oli uraauurtava teos siihen maailman aikaan. Naisten asema on noista ajoista huimasti parantunut ja paljon on tehty, mutta vielä on todella paljon tehtävää.

En halua naisten ja miesten välille vastakkainasettelua vaan tasa-arvoa ja siksi onkin uskallettava puhua myös miesasiasta. Tänä päivänä on tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa.

Monet poikien ja miesten elämän asiat vaativat korjaamista; mm. miesten hyvinvointia ja terveyttä olisi parannettava ja isien asemaa tulisi vahvistaa tasavertaisena vanhempana perhevapaauudistuksessa. Olisi myös tärkeää vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien miehiin ja poikiin liittyvää osaamista.

Ratkaisuja olisi myös löydyttävä siihen ongelmaan, miksi peruskoulujen pienryhmissä on ainakin tuplasti enemmän poikia, kuin tyttöjä. Miten poikien koulupolkua olisi entisestään parannettava, ettei syrjäytyneitä ja koulupudokaspoikia tulisi? Uskaltauduttaisiinko muuttamaan tulevaa opetussuunnitelmaa siten, että käden taidot olisivat vahvemmassa roolissa koulussa? Liikunnan lisääminen peruskoulussa on ollut jo hyvä avaus, mutta muutakin tasoittavaa tarvittaisiin poikien koulupolkuun. Pitäisikö opettajakoulutuksessa olla mieskiintiöt niin, että alakouluihin ja mahdollisesti varhaiskasvatukseen saataisiin enemmän miehiä? Esimerkkini ovat vain pintaraapaisuja ja tiedän, että on laajoja mahdollisuuksia parantaa ja korjata poikien koulumenestystä vaikka pidentämällä oppivelvollisuutta.

Tärkeää olisi myös huolehtia siitä, että varusmiesten sosiaalisia ja taloudellisia etuja parannettaisiin niin, että varusmiesaika ei koituisi kenellekään mahdottomaksi esim. taloudellisten seikkojen takia. Tällä hetkellä varusmiesten alokasajan päiväraha on n. 5 euroa, joka on häpeällisen pieni. Kautta linjan tulisi varusmiesten päiväraha tuplata. Se olisi myös arvostus kaikille asepalvelustaan suorittaville – niin miehille kuin naisille.

Miesasiasta pitää tehdä tasa-arvoselvitys. Kyseessä ei olisi mikään antifeministinen vastakkainasettelua lisäävä projekti vaan huippuluokan selvitys, jossa pureuduttaisiin -ei vain nuorten poikien – vaan myös yksin elävien työikäisten miesten ja vanhojenkin miesten heikkoon asemaan ja sen kohentamiseen. Pohjatietoa on valtavasti. Nyt tarvitaan tekoja.

Koska pohjatietoa on tavattomasti, uskaltaudunkin ehdottamaan miesten asemaa selvittävää komiteaa, jonka asettaisi Suomen seuraava hallitus.

Uusimmat

Fingerpori

comic