Mielipiteet

Nämä edut saadaan vain kuuden tunnin työajalla

Pääministeri Sanna Marin ehdotti kuuden tunnin työaikaa, joka on erinomainen ajatus. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta sitä tulisi kehittää muotoon 2 x 6 tuntia. Silloin saamme kymmenittäin sellaisia etuja, jotka meiltä nyt puuttuvat.

Työntekijöille lyhyempi työaika merkitsee stressin poistumista, kronotyypin mukaista työaikaa, ylitöitten lakkaamista, elämän säännöllistymistä ja kiireen loppumisen ansiosta talouden kohenemista. Naisten jaksaminen työ- ja perherooleissa paranee, ja kolmivuorotyön lyheneminen kuusituntiseksi keventää varsinkin kaikkia hoitoaloja.

Yrityksille uusi työaika merkitsee kannattavuuden nousua, vähentyneitä poissaoloja ja työpaikkauskollisuuden kasvua. Se lisää tehokkuutta tuotannossa, parantaa palvelujen tasoa sekä vähentää investointien ja työtilojen kasvattamisen tarvetta.

Ylitöitten poisjäämisestä seuraavat alemmat tuotantokulut, työn laadun paraneminen ja molemminpuolinen tyytyväisyys siitä.

Perheille kaksi lisätuntia joka päivä antaa aikaa yhteisiin hetkiin ruokaostoksilla, ruoanlaitossa ja aterioinnissa, ulkoilussa, keskusteluissa, harrastuksissa ja lepäämisessä.

Vanhemmat jaksavat taas olla vanhempina lapsilleen; lapset saavat apua, neuvoja ja tukea ongelmissaan. Kaikki voivat rauhoittua ja nukkua riittävästi. Perheen terveys paranee, mieliala kohoaa ja epäsopu vähenee.

Yhteiskunnalle tämä muutos on selkiinnyttävä palveluiden ollessa avoinna kellon ympäri. Liikenteen ruuhkahuiput tasaantuvat, pyöräilyn suosio ja joukkoliikenteen käyttö kasvavat. Lähityöt lisääntyvät. Ilman laatu paranee ja kaiken kattavan stressin ohella tämä pehmentää ilmapiiriä ja ihmisten käytöstä.

Syntyvyys alkaa nousta opiskelijoiden uskaltaessa perustaa perheen opiskelusta huolimatta, kun työn, toimeentulon ja opiskelun suhde elämässä on turvallinen. Nuorten syrjäytyminen ja pelot loppuvat, kun vanhemmilla on aikaa ja voimia heille, kun yhteiskunta on rauhallinen ja tulevaisuus innostava. Eriarvoistuminen loppuu kaikkien tehdessä työtä, siitä omanarvontunto nousee, mielenterveys paranee ja rikollisuus laskee.

Maassamme on nyt noin 2,5 miljoonaa työllistä, liian vähän 5,5 miljoonan asukasmäärään nähden. Jos nämä kahdeksan tunnin työpäivät tasataan kuudeksi tunniksi, saadaan työpaikkoja lisää yli 800 000, siis yhteensä lähes 3,5 miljoonaa työpaikkaa, sillä työajaksi voidaan sopia myös 3 x 4 tuntia. Eläköityvät, opiskelijat ja vajaakuntoiset voivat osallistua työelämään jaksamisensa mukaan. Järjestelemällä työasiat uudelleen inhimillisemmin saavutamme muutamassa vuodessa täystyöllisyyden.

Yrityselämämme on peräänkuuluttanut työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Mitä ikinä teemmekin, voimme tehdä sen paremmin, työllistävämmin, tuottavammin ja kilpailukykyisemmin 2 x 6 tunnin työajalla. Tämä työaikareformi on se työkalu, jonka avulla koko EU voi kohottaa taloutensa huippuun, ja Suomi voi sittenkin nousta edelläkävijäksi.

Ratkaisut ovat oikeita vain, kun ne ovat parhaaksi kaikille.

Uusimmat

Fingerpori

comic